Meer leegstaande kantoren krijgen nieuwe functie

09-06-16

De Rotterdamse aanpak om leegstaande incourante kantoorruimte een nieuw leven te geven, blijkt succesvol. Daarom willen projectontwikkelaars, corporaties, vastgoedeigenaren en de gemeente er een schepje bovenop doen. Ze hebben afgesproken tot eind 2020 nog eens 450.000 vierkante meter incourante kantoorruimte voor ander gebruik mogelijk te maken. De afgelopen jaren lukte het al 300.000 vierkante meter uit de markt te halen.  

Wethouder Ronald Schneider (Stedelijke ontwikkeling en Integratie) ondertekende op 8 juni het convenant Aanpak Kantoren Rotterdam 2016 – 2020. Dat deden ook zo'n 35 vastgoedpartijen die in de stad actief zijn.

‘De afgelopen jaren is ruim 300.000 vierkante meter leegstaande kantoren in Rotterdam getransformeerd, maar nog steeds staat negentien procent van het aantal kantoren leeg’, aldus Schneider. Dat percentage ligt drie procent hoger dan in de rest van Nederland.

Gebiedsgerichte aanpak

In het convenant krijgen kansrijke en kansarme gebieden een eigen, gebiedsgerichte aanpak. Dit is een groot verschil met de afgelopen vier jaar, waarbij vooral naar afzonderlijke objecten werd gekeken.

‘Ik roep zoveel mogelijk partijen op deze gezamenlijke aanpak te ondersteunen en dit convenant te ondertekenen’ zegt Schneider. Partijen die zich willen aansluiten bij de convenantpartners kunnen zich aanmelden via transformatievastgoedso@rotterdam.nl.

Meer nieuws