Meldpunt voor slechte betalers

09-02-16

MKB-Nederland bindt de strijd aan tegen lange betaaltermijnen door overheden en grote ondernemingen. De ondernemersorganisatie heeft een meldpunt geopend waar kleinere leveranciers misstanden kunnen melden.

‘Er moet een einde komen aan de veel te lange betaaltermijnen die kleinere ondernemers krijgen opgelegd’, zegt directeur Leendert-Jan Visser. MKB-Nederland spreekt grote bedrijven ook rechtstreeks per brief aan op hun betaalgedrag.

Misbruik van inkoopmacht

Late betalingen van overheden en van bedrijven onderling verslechteren de liquiditeitspositie van MKB-ondernemers. Dat kan een gezond bedrijf zelfs naar een faillissement drijven, aldus Visser. Het betaalgedrag tussen bedrijven onderling is de afgelopen jaren verbeterd; gemiddeld wordt een factuur nu na 36,5 dag betaald.

Toch komen excessen nog te vaak voor, stelt MKB-Nederland. ‘Betaaltermijnen tussen de 90 en 120 dagen zijn geen uitzondering. De bedrijven die dat soort termijnen hanteren, maken misbruik van hun inkoopmacht.’

Betaalme.nu

Grote bedrijven moeten volgens Visser beter gaan beseffen wat de gevolgen kunnen zijn als ze hun kleine leveranciers te laat betalen. ‘Opdrachtgevers zijn gebaat bij sterke leveranciers in de keten. Betaal die leveranciers dan ook op tijd. Zet ze niet onder druk om die extreem lange betaaltermijnen te accepteren. Dat is de kern van onze oproep.’

In de brief aan grote bedrijven stelt MKB-Nederland hen voor zich aan te sluiten bij  Betaalme.nu, een recent gelanceerd initiatief van een aantal grote concerns. Die leggen in convenanten vast op welke manier zij kleine bedrijven sneller gaan betalen.

 

Fotografie: Aleksicze/Fotolia

Meer nieuws