Metropoolregio investeert in vestigingsklimaat

06-07-16

Minister-president Rutte neemt vandaag (woensdag 6 juli) het investeringsprogramma van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) in ontvangst. Hij doet dit op uitnodiging van burgemeester Van Aartsen van Den Haag, burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Smit.

In de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag werken 23 gemeenten samen om het gebied beter bereikbaar te maken en het economisch vestigingsklimaat te versterken. Het investeringsprogramma heeft als doel de economie in dit gebied te vernieuwen en te verduurzamen. Het programma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de Economische Programmaraad Zuidvleugel, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden.

Bereikbaarheid

Vorige week ondertekenden de provincie Zuid-Holland en de MRDH een convenant om de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van de zuidelijke randstad te versterken en zo de (internationale) slagkracht van de regio te vergroten. Onderdeel daarvan is een ‘slagvaardige aansturing van het regionale verkeers- en vervoerssysteem’.

Daarvoor stemmen MRDH en provincie niet alleen tijdig en nauwkeurig met elkaar af maar zullen ze ook steeds meer samenwerken in concrete projecten op het terrein van verkeer, vervoer en economie. Het convenant is een vervolgstap op de in 2015 afgesproken acht samenwerkingsprojecten tussen de provincie en de MRDH. Deze projecten richten zich op de verbetering van de internationale bereikbaarheid, de versterking van technologische innovatie en het economisch aantrekkelijker maken van de zuidelijke randstad.

Meer nieuws