MKB-Katalysatorfonds steunt ontwikkeling intelligente sensoren

28-03-18

Het Dordtse bedrijf KROHNE New Technologies ontvangt een bijdrage uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Het bedrijf gebruikt deze co-financiering om, samen met partners UReason en Flow Center of Excellence een impuls te geven aan de ontwikkeling van slimme sensoren voor de procesindustrie. Deze slimme sensoren moeten ervoor gaan zorgen dat installaties effectiever en daardoor milieuvriendelijker werken.

Vragen om onderhoud en storingen voorspellen 
In de (proces)industrie wordt steeds meer gebruikgemaakt van meetinstrumenten met sensoren. Om al die instrumenten te kunnen beheren en onderhouden, is het belangrijk dat de sensoren in de toekomst zelf kunnen aangeven wanneer ze onderhoud of reparaties nodig hebben en wanneer er verstoringen in het proces plaatsvinden. Als dat lukt, worden procesinstallaties efficiënter in het gebruik en dus ook energiezuiniger (minder CO2). De projectpartners in de subsidieaanvraag willen een belangrijke bijdrage leveren aan deze ontwikkeling. 

Open innovatie 
Met het project wordt een stap gezet in de verdere concretisering van de open innovatieomgeving van het 'Fieldlab Smart Industry' Duurzaamheidsfabriek. Met de kennis die in het project wordt opgedaan kunnen daardoor straks ook andere (regionale) bedrijven hun voordeel doen.

Meer nieuws