Nederland behoort bij Europese innovatieleiders

19-07-16

Als het gaat om innovatie is Zweden in Europa de koploper. Daarna komen Denemarken, Duitsland, Finland en Nederland. Ons land is een van de snelste stijgers op het European Innovation Scoreboard.

Het European Innovation Scoreboard vergelijkt elk jaar de onderzoek- en innovatieprestaties van de 28 lidstaten van de Europese Unie. Daarnaast analyseert het rapport de relatieve sterktes en zwaktes van de onderzoeks- en innovatiesystemen. Op deze manier geeft het scorebord de lidstaten inzicht in waar zij hun innovatieprestaties kunnen verbeteren. Er zijn vier categorieën: innovatieleider, innovatievolger, gemiddelde innovator en zwakke innovator.

Nederland is nu voor het eerst een van de de innovatieleiders. Zij scoren minimaal 20 procent boven het Europese gemiddelde. Daarvoor kijkt het European Innovation Scoreboard van de Europese Commissie naar 25 indicatoren voor innovatiekracht.

Kenniseconomie

Minister Kamp van Economische Zaken is tevreden: “De verbeterde score bewijst de werking van het kabinetsbeleid om onze kenniseconomie te versterken. Hierin investeren is belangrijk, omdat innovatie de komende decennia de motor is van onze concurrentiekracht en economische groei. Innovatieleider blijven we niet zomaar. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden moeten de komende jaren extra investeren in onderzoek en ontwikkeling om de positie van Nederland als sterk innovatieland te handhaven.”

De Europese Commissie kijkt bij het opstellen van de lijst naar de randvoorwaarden die voor innovatie nodig zijn. In zowel het bedrijfsleven als de publieke sector. De promotie van innovatievolger naar innovatieleider heeft Nederland onder meer te danken aan de vooruitgang bij de hoeveelheid private investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Ook wordt in toenemende mate onderzoek daadwerkelijk door het bedrijfsleven omgezet in producten en diensten en is het aantal hoger opgeleiden in Nederland gegroeid.

Innovatieregelingen

Het ministerie van Economische Zaken stimuleert publiek-private samenwerking. Daar stelt het zowel kennis als geld voor beschikbaar; voor onderzoek en ontwikkeling.

Vorige maand maakte minister Kamp nog bekend dat bijna 23.000 Nederlandse bedrijven in 2015 een voordeel van bijna één miljard euro hebben gehaald uit innovatieregelingen van het ministerie van EZ. 97 procent van die bedrijven valt onder het MKB. Ook droeg het kabinet via het Toekomstfondskrediet voor Onderzoeksfaciliteiten (TOF) 40 miljoen euro bij aan tien toonaangevende onderzoeksprojecten. Hierin investeren bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen 134 miljoen euro.

 

Meer nieuws