Algemeen nieuws

Nederlandse export groeit met bijna 5 procent

11-04-23

De Nederlandse export groeit. Het volume van de goederenexport was in januari 4,8 procent groter dan in januari 2022, meldt het CBS. Er zijn vooral meer aardolieproducten en machines en apparaten uitgevoerd.

Ook de import steeg, blijkt uit de nog voorlopige cijfers. Het volume van de goederenimport was in januari 5,1 procent groter dan een jaar eerder.

Gunstiger

Volgens de CBS Exportradar waren de omstandigheden voor de export in maart nog gunstiger dan in januari. In de Exportradar publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek elke maand over de omstandigheden voor de uitvoer van goederen.

Die condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor de Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. Een verbetering van die omstandigheden betekent niet automatisch ook een hogere groei van de export, geven de onderzoekers als disclaimer.

Producentenvertrouwen

Volgens de CBS Exportradar waren de omstandigheden voor de export in maart gunstiger dan in januari. Vooral het producentenvertrouwen in de eurozone en het oordeel van de Europese ondernemers over hun buitenlandse orderpositie waren in maart beter dan in de radar van januari. Het producentenvertrouwen in Duitsland verslechterde juist.

De stemming onder Nederlandse ondernemers in de industrie is in maart daarentegen verbeterd, aldus het CBS. ‘Dat komt vooral doordat ondernemers positiever waren over de verwachte bedrijvigheid en minder negatief over hun voorraden gereed product.’ Het producentenvertrouwen ligt boven het langjarige gemiddelde.

(foto: Tekst & Toebehoren)

Meer nieuws