Netwerken? Breek uit het bekende kringetje

12-07-16

Ondernemers netwerken te veel binnen hetzelfde kringetje. Dat zegt Pieter Paul Verheggen, algemeen directeur van Motivaction, naar aanleiding van een enquête. We zijn geneigd altijd naar dezelfde mensen toe te lopen op events. Terwijl dat niet de mensen zijn waar men van kan leren in deze tijd van constante verandering. Dat staat in de nieuwe versie van “Het Netwerk Boek. Succesvol zakelijk netwerken” van Capellenaar Rob B. Tol, zelf voormalig Netwerker van het Jaar.

Tol, eigenaar van een marketingcommunicatiebureau en oprichter van de Netwerkacademie, heeft zijn uit 2011 stammende boek met 24 pagina’s uitgebreid. Naast de uitkomsten van het Motivaction-onderzoek bevat het boek nieuwe tips, do’s & don’ts, tests, oefeningen, bloopers, succesverhalen en handige adviezen, zowel voor online als offline netwerken.
Het standaardwerk biedt het zakenleven een praktisch overzicht van de mogelijkheden van doelgericht netwerken. Er staan nieuwe interviews met topondernemers in over hun wijze van netwerken. Onder wie Aad Ouborg, Annemarie van Gaal en Ron de Mos.

Weinig tijd

Motivaction deed het onderzoek in 2014. Daaruit blijkt dat Nederlandse ondernemers netwerken belangrijk vinden, maar ook dat zij vinden dat het beter kan en dat ze er te weinig tijd aan besteden. Zij besteden relatief weinig tijd aan netwerken; een meerderheid maximaal één uur per week maar meestal minder.

Daarbij geeft 30-50% van de ondernemers van zichzelf aan dat hij/zij niet effectief (genoeg) netwerkt. Verheggen: ‘Ondernemers hebben eigenlijk hulp nodig bij het netwerken op drie niveaus: allereerst dat ze hun bedrijf uitkomen en daadwerkelijk het netwerk opzoeken, op de tweede plaats moet hen geleerd worden hoe ze contact leggen en daarnaast hoe zij contact onderhouden.’

Geven en gunnen

Bij netwerken gaat het niet om geven en nemen, maar om geven en gunnen, is de filosofie van rasnetwerker Tol. “Netwerken is dan de efficiëntste, simpelste en leukste manier om je ondernemersdoelen te bereiken.”

Het boek bevat de “netwerkrotonde”: strategische, tactische en operationele manieren om op lange
termijn in contact te blijven met de doelgroep.

Het boek is bedoeld om te inspireren en om ondernemers bewust te maken dat netwerken een cruciale rol kan spelen voor hun succes,  aldus Tol. Het is ook een studieboek geworden bij hogescholen. Netwerken helpt studenten bij hun studie, het verkrijgen van een stage en vervolgens in hun carrière. Ook netwerken met de pers en intern netwerken in projectgroepen komen aan de orde.

Het Netwerk Boek is voor € 22,50 te bestellen via www.netwerkacademie.nl.

                                                            

 

 

 

 

 

Meer nieuws