COLUMN RIEN VROEGINDEWEIJ: Niets is sterker dan dat ene woord…

16-12-16

In november presenteerde schrijver en Rotterdammoloog Jan Oudenaarden het derde en laatste deel van zijn trilogie De geschiedenis van Feyenoord. Het eerste deel, De oertijd 1908-1921, verscheen twee jaar geleden en is inmiddels uitverkocht. Een jaar later volgde deel twee: het interbellum 1921-1940. Deel drie, Oorlog en Vrede, behandelt de periode van 1940 tot 1956, het jaar waarin de eredivisie werd opgericht.

Ik denk dat de voetbalclub van Rotterdam-Zuid geen betere geschiedschrijver had kunnen treffen. De omvang van dit standaardwerk, dat bij elkaar zo’n 1200 pagina’s omvat en zeer rijk is geïllustreerd door beeldredacteur Paul Groenendijk, geeft aan dat Oudenaarden niet in toegevoegde tijd aan het werk is geweest.

Oudenaarden plaatst de geschiedenis van de voetbalclub Feyenoord tegen de achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen in Rotterdam en op Rotterdam-Zuid in het bijzonder. In het begin van de negentiende eeuw vonden op allerlei gebied grote veranderingen plaats. 

In Rotterdam werd de zuidoever van de Nieuwe Maas tot ontwikkeling gebracht. Bruggen verbonden de stad met het eiland Feijenoord, waar allerlei bedrijven zich vestigden. Nieuwe havens werden gegraven, toegangswegen en spoorlijnen aan­gelegd. Een grote massa ongeschoolde arbeiders van het platteland stroomde toe om werk te vinden in de havens en fabrieken. Ze vonden onderdak in de inderhaast uit de grond gestampte woningen.

Voetbal was ook een van nieuwigheden. Overal in de stad werden voetbalclubjes opgericht, vaak al zonder dat er een elftal compleet was. Geld voor een leren bal was er niet altijd, van een pak oude kranten en touw werd een alternatief gemaakt. Van lieverlee ontstonden er echte verenigingen met een bestuur en een voorzitter.

Op de avond van 19 juli 1908 besloten vier vrienden tijdens een partijtje biljarten in café De Vereeniging op de hoek van de Persoonshaven en de Damstraat een club op te richten. Omdat ze altijd voetbalden op het plein voor de Wilhelminakerk in de Oranjeboomstraat, werd de nieuwe club Wilhelmina genoemd. Dat werd door fusies H.F.C (Hillesluis-Feijenoord Combinatie) en Celeritas in 1916 tenslotte Feyenoord, dat ene woord dat nu ruim een eeuw in stad en land wordt gehoord.

 

Rien Vroegindeweij is dichter en schrijver en ontving in 2006 de Erasmusspeld.

 

Meer nieuws