Nieuw kadedeel voor Noordereiland

28-08-18

In Rotterdam wordt een deel van de kademuur van de Maaskade vernieuwd en bijna een halve meter opgehoogd. Dit moet er onder andere voor zorgen dat dit stukje Noordereiland niet meer zo vaak overstroomt.

Het Noordereiland heeft bij hoog water soms te maken met wateroverlast. Gemiddeld eens per jaar loopt het water over de keien. Eind 2015 verzakte een deel van de Maaskade. Onderzoek wees uit dat de ruim 116 jaar oude kade niet meer voldoet aan de moderne technische eisen.

Het Havenbedrijf Rotterdam pakt nu de verzakking aan. De kademuur wordt over een lengte van 500 meter vervangen en opgehoogd. De kademuur is nu tussen 2.55 en 2.70 meter boven NAP. Dit wordt NAP +3 meter. De Maaskade behoudt vanaf de wal en het water dezelfde uitstraling, inclusief zijn karakteristieke keien-look en witte palen. De werkzaamheden beginnen aan het einde van de zomer en zijn eind volgend jaar gereed. 

Meer nieuws