Nieuwe woonwijk bij Kralingse Bos

27-05-16

De gemeente Rotterdam gaat samen met ontwikkelaars Heijmans en ERA Contour een nieuwe woonwijk realiseren aan de westkant van het Kralingse Bos. Tussen het bos en de A20 komen 350 tot 400 huizen met een gemiddelde koopprijs van 530.000 euro.

De woonwijk aan de Boezembocht komt op het voormalige Veilingterrein, pal naast het Kralingse Bos en dicht bij het centrum van Rotterdam, en gaat Nieuw Kralingen heten. ‘Hiermee kan de stad tegemoet komen aan de behoefte van gezinnen met hogere inkomens aan centraal gelegen ruime woningen’, stelt het gemeentebestuur. ‘Voor Rotterdam is het belangrijk dat er voor deze woningzoekenden een passend woonaanbod is, zodat ze de stad niet verlaten.’

Bosdreef

In de plannen wordt de Bosdreef verlegd naar de noordzijde van het gebied. Er ontstaat dan een nieuwe noordelijke ontsluitingsroute in het verlengde van de Gordelweg. Van deze route kan een groot deel van het bestaande verkeer op de Bosdreef tussen de Alexanderpolder enerzijds en het centrum, Noord en Crooswijk anderzijds gebruik maken.

Voor de ontwikkeling van de woonwijk is vertrek van de bestaande bedrijven op het bedrijventerrein niet nodig. Dat geldt wel voor de uitvoeringslocatie van Stadsbeheer. Voor de opslagfaciliteiten, de kwekerij, het bomendepot en het kantoor van Stadsbeheer heeft de gemeente aan de Melanchtonweg en de Soesterbergstraat/Wilgenplas in Schiebroek geschikte en beschikbare locaties gevonden.

Woonzorgvoorziening

Met de bouw van de nieuwe woonwijk wordt op zijn vroegst in 2018 gestart. Eerst ronden Heijmans en ERA Contour het nabijgelegen deelplan Wandeloord in Nieuw Crooswijk af.

De gemeente verlangt van de ontwikkelende bouwers dat in de nieuwe wijk een kleinschalige woonvoorziening voor bijzondere doelgroepen komt. Bijvoorbeeld voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of met geheugenproblemen.

 

Meer nieuws