Omlegging Havenspoorlijn gaat door

09-03-16

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, over een lengte van ongeveer vier kilometer omleggen. Door dit Theemswegtracé gaat de spoorlijn niet meer over de Calandbrug en zitten scheepvaart en spoorverkeer elkaar vanaf 2020 niet langer in de weg. Ook verdwijnt het veel geluidsoverlast veroorzakende spoor bij Rozenburg.

De aanleg van het nieuwe tracé kost ongeveer 275 miljoen euro. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu draagt ruim 100 miljoen bij, de Europese Unie  62 miljoen. Het Havenbedrijf legt het nieuwe tracé aan en draagt de spoorlijn daarna over aan ProRail.

Verkeersstromen splitsen

De Calandbrug bij Rozenburg is een stalen hefbrug die in 2020 aan het eind van zijn technische levensduur is. De brug is een belangrijk verkeersknooppunt waar trein- en wegverkeer gebruik van maken. Door het verleggen van de spoorlijn over de Rozenburgse Sluis en via de Theemsweg wordt het toenemende treinverkeer, van en naar Europoort en de Maasvlakte, niet meer belemmerd door het scheepvaartverkeer. Dat moet de doorstroming flink verbeteren.

Theemswegtracé

‘De verbindingen naar het achterland zijn essentieel voor de concurrentiepositie van de haven’, zegt COO Ronald Paul van Havenbedrijf Rotterdam over de investering in het Theemswegtracé. ‘Daarom willen we dat het capaciteitsknelpunt wordt opgelost. Maar omdat het Rijk de komende jaren onvoldoende geld beschikbaar heeft om dat te doen, hebben we aan het ministerie van Infrastructuur & Milieu voorgesteld om als Havenbedrijf een groot deel van de kosten van het Theemswegtracé te betalen en het project zelf uit te voeren. Het definitieve ontwerp voor de spoorlijn maken we in samenwerking met ProRail.’

Het nieuwe tracé is circa vier kilometer lang en loopt over een verhoogd spoorviaduct. Het spoor krijgt twee boogbruggen en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan.

Het Theemswegtracé loopt boven de Rozenburgsluis langs.
ILLUSTRATIE: HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

 

Geen gelijk speelveld

Het is in Europa uitzonderlijk dat een havenbedrijf zo fors investeert in publieke infrastructuur als nu in Rotterdam gebeurt, benadrukt het Havenbedrijf. In Hamburg, Wilhelmshaven, Bremerhaven, Antwerpen en Zeebrugge betalen overheden niet alleen de publieke infrastructuur zoals spoorwegen, maar betalen ze ook mee aan investeringen in de ontwikkeling van havens of worden de verliezen van de havenbedrijven aangezuiverd door de overheid. Dit blijkt uit het onderzoek Level playing field dat RHV-Erasmus Universiteit en Ecorys in 2014 uitvoerden in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Daardoor betalen de klanten van die havens geen reële prijs, is er geen gelijk speelveld en lopen de Nederlandse havens lading, werk en inkomsten mis. De onderzoekers becijferden dat Rotterdam door deze oneerlijke concurrentie alleen al ongeveer een miljoen TEU containers op jaarbasis misloopt. Doordat het Havenbedrijf Rotterdam substantieel bijdraagt aan rijksinfrastructuur is de situatie hier precies tegenovergesteld aan die in veel andere Europese havens.

 

Meer nieuws