Online tool moet vrouwen aan topfuncties helpen

08-02-16

Een nieuwe online tool moet de vacatures in raden van bestuur en raden van commissarissen transparanter maken. Dat geeft vrouwen die een topfunctie ambiëren de kans om tijdig en gericht op vrijkomende bestuursfuncties in te spelen. Met www.navigerennaardetop.nl wil minister Jet Bussemaker (onder meer van emancipatie) hen daarbij helpen.

‘Het proces rond vacatures in de besturen van bedrijven is nog te vaak een black box waar het “old boys network” onderling de baantjes verdeelt. Dit doet geen recht aan het vrouwelijk talent dat staat te trappelen om in een bestuursfunctie aan de slag te gaan’, aldus Bussemaker. Zij wil al langer de heersende benoemingscultuur doorbreken, en wordt daarin gesteund door VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.

Topvrouwen

Bussemaker heeft op www.navigerennaardetop.nl de vrijkomende plekken in de besturen van de 200 grootste bedrijven in Nederland in kaart laten brengen. Dat is gebeurd op basis van publieke informatie, zoals jaarverslagen. Zo maakt de tool zichtbaar dat in 2016 zo’n 156 bestuursfuncties vrijkomen, waarvan het grootste deel (129 functies) nu bezet is door een mannelijke bestuurder. Een jaar later komen naar verwachting in de boardrooms van Nederlandse bedrijven ruim 150 vacatures beschikbaar.

‘We weten dat gemengde teams van vrouwen en mannen de beste resultaten opleveren. Bedrijven met een weinig gedifferentieerde werkvloer doen daarmee niet alleen vrouwen, maar vooral zichzelf te kort. We hebben bedrijven eerder via de databank van Topvrouwen het vrouwelijk talent op een presenteerblaadje aangereikt. Nu maken we ook zichtbaar waar komende jaren beweging in de boardroom verwacht wordt. Meer diversiteit in de boardroom zou hét goede voornemen van bedrijven voor 2016 moeten zijn’, aldus minister Bussemaker.

Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, is positief over het nieuwe instrument: ‘Met deze tool wordt de informatie die bedrijven over de benoemingen in raad van commissarissen vermelden op hun eigen website op één centrale plek zichtbaar gemaakt. Dat draagt bij aan een open proces waarbij vervolgens de longlist evenveel vrouwen als mannen zou moeten bevatten.’

Laatste kans voor bedrijven

De eerste helft van 2015 koos maar liefst zeventig procent van de raden van commissarissen koos voor een vrouwelijke commissaris bij een nieuwe benoeming. Bij bijna één op de drie bedrijven was begin 2015 sprake van een evenwichtige samenstelling in de rvc’s. Die positieve ontwikkeling maakt dat Bussemaker het bedrijfsleven nog een laatste kans wil geven; ze wacht nog  met wettelijke maatregelen. ‘Die kans moet dan wel met beide handen worden aangegrepen’, aldus de bewindsvrouw.

 

Fotografie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Meer nieuws