Algemeen nieuws

Overgang naar elektrisch rijden gaat ruim 50 miljard euro kosten

22-11-23

De totale investeringen voor de overgang van diesel naar elektrisch gaan de transportsector ruim 50 miljard euro kosten. Dit is een van de conclusies van de nieuwe sectorstudie voor transport en logistiek die TVM en ING samen hebben uitgevoerd. Ze presenteerden die woensdag 22 november op de Lean & Green Summit 2023 in Rotterdam.

Verleg je horizon. Grotere kapitaalbehoefte dwingt sector verder vooruit te kijken is de veelzeggende titel van de sectorstudie. ING en TVM belichten daarin de kostenverhogingen, de maatschappelijke uitdagingen die daaraan ten grondslag liggen en de manier waarop koplopers in de transportsector erop inspelen.

Hogere kosten

Om de maatschappelijke en economische uitdagingen het hoofd te bieden zijn enorme investeringen nodig, met kostenstijgingen als gevolg, waarschuwen de onderzoekers. Volgens hen is er een hoge inflatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne, stijgen de kosten door de energietransitie, de tekorten op de arbeidsmarkt en de verdergaande digitaliseringsslag die de sector doormaakt.

‘Dat uit zich in sterk gestegen loonkosten en hogere brandstofprijzen, maar ook kosten voor bijvoorbeeld het wagenpark. Zowel de aanschaf- en rentekosten voor nieuw materieel als de kosten voor reparatie en onderhoud (garagepersoneel, onderdelen, banden) zijn fors gestegen.’

Zero-emissiezones

Naar verwachting zullen er in 2030 ruim 11.000 zero-emissie vrachtauto’s met een laadvermogen van boven de 3.500 kilo nodig zijn om het toenemende aantal zero-emissiezones te bevoorraden. De kosten van deze ZE-voertuigen, inclusief de benodigde laadinfrastructuur, schat onderzoeksbureau Panteia op 3,3 miljard euro.
Alle vrachtvoertuigen omzetten van diesel naar elektrisch kost circa 33,6 miljard euro extra. Dit komt neer op ongeveer 200.000 extra kosten per voertuig (boven 3.500 kilo). Het betreft zowel de investeringen in het duurdere voertuig als de aanschaf van laadvoorzieningen. Dat bedrag komt bovenop de 20,6 miljard euro die de sector sowieso kwijt zou zijn als alle vrachtvoertuigen worden vervangen voor een dieselvariant. De totale investeringskosten voor het aanschaffen van al deze elektrische vrachtvoertuigen ligt dus op 54,2 miljard euro. ‘Transport- en logistieke bedrijven komen hierdoor voor grote financieringsuitdagingen te staan’, klinkt het eufemistisch.

Deze maatschappelijke en economische uitdagingen voeden de onzekerheid voor de sector, wordt in het rapport geconstateerd. ‘Veel transport- en logistieke bedrijven worstelen met vragen zoals wanneer en op welke manier moet ik investeren in zero-emissie vervoer, hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich en welke invloed heeft dat op mijn organisatie? Andere relevante vragen zijn: wat gaat het nieuw te vormen kabinet doen en welke route moet ik volgen als nieuwe technologieën breed beschikbaar komen?’

Schaalvergroting

De kostprijs van transport gaat omhoog en veel bedrijven zetten in op efficiencyverbetering en schaalvergroting om kostenstijgingen op te vangen. Dat is gezien de omvang van de kostenstijgingen op termijn niet houdbaar, voorspellen TVM en ING. ‘De financiële risico’s voor bedrijven nemen toe en het is nu tijd daarop voor te sorteren.’
Machiel Bode, sector bankier Transport, Logistiek & Mobility bij ING Nederland zegt: ‘Het belang van verandermanagement neemt toe. Het aantal ontwikkelingen volgt elkaar sneller op dan in het verleden. Vandaar dat bedrijven sterker moeten inzetten op het direct kunnen inspelen op wat er komt. Vergaande digitalisering is hiervoor absolute vereiste.’
‘Bedrijven moeten snel kunnen op- en afschalen om bedrijfsrisico’s te verkleinen’, voegt Ronald Kuipers, commercieel directeur Nederland bij TVM verzekeringen, daaraan toe. ‘Succes is afhankelijk van de wendbaarheid van de organisatie in veranderende omstandigheden’

(foto Robertvt/AdobeStock)

Meer nieuws