Algemeen nieuws

Personeelstekort en personeelskosten baren ondernemers meeste zorgen

17-04-23

Personeelstekort (genoemd door 53 procent van de ondervraagde bedrijven) en het oplopen van de personeelskosten (42 procent) leveren de grootste verstoring van bedrijfsprocessen. Dat geven ondernemers aan in de jongste editie van de Monitor Internationale Handel en Logistiek van ondernemersorganisatie evofenedex en kredietverzekeraar Atradius.

Vooral het tekort aan chauffeurs valt op, concludeert de ondernemersorganisatie voor logistiek en internationaal ondernemen. Eén op de drie bedrijven geeft aan daarmee re kampen. ‘Logistieke verstoringen, gebrek aan grondstoffen en de hoge energieprijzen zakken wat naar beneden op de ladder van grootste problemen.’ Bijna één op de vier zegt tegen een tekort aan verpakkingsmateriaal aan te lopen.

Bij 70 procent van de respondenten is de winstontwikkeling verbeterd. Het is nog steeds onrustig in de wereld, toch ervaren steeds minder Nederlandse exporteurs de internationale handel als moeilijk. 27 procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat de wereldhandel voor hun bedrijf moeilijker verloopt dan een jaar geleden. Vorig jaar lag dit percentage nog op ruim 60 procent, mede door de oorlog in Oekraïne.

Op zoek naar nieuwe afzetmarkten

‘We zien in de cijfers vooral een bevestiging van trends die we al eerder signaleerden’, zegt algemeen directeur Bart Jan Koopman op de website van evofenedex. ‘Er is sprake van een zekere mate van stabilisatie. Bedrijven krijgen hun inkomende goederenstroom steeds beter op orde en gaan voor groei weer meer op zoek naar nieuwe afzetmarkten. Want niet alleen prijsverhogingen moeten zorgen voor omzetgroei. Je zou kunnen zeggen: van defensief naar meer gematigd offensief, ondanks de niet geringe uitdagingen.’

‘Dat kan zo maar eens hard nodig zijn’, laat hij erop volgen. ‘We zien namelijk wel dat de order-intake langzaam afzwakt, wat op een conjuncturele vertraging van de wereldeconomie zou kunnen duiden. Al lijken we vooralsnog een recessie te ontlopen.’

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor bedrijven. Gevraagd naar de factoren die invloed hebben op hun beleid op dit vlak, geven de meeste ondernemers aan dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn om duurzamer te ondernemen (71 procent). Voor drie van de vijf bedrijven speelt de vraag vanuit klanten een belangrijke rol.

Koopman is blij dat steeds meer bedrijven structureel werk maken van hun duurzaamheidsbeleid. ‘Het is toch je license to operate. Goed om te zien dat zo veel respondenten dit doen vanuit intrinsieke motivatie en niet alleen omdat het moet vanwege wet- en regelgeving. Die zullen er vast ook zijn, maar het op een positieve manier omarmen van de principes van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, biedt ook veel kansen.’

Foto: De deelnemende bedrijven geven aan vooral moeilijk aan chauffeurs te komen. (foto Pixelshot)

Meer nieuws