Postcode Loterij schenkt miljoen euro voor verduurzamen haven

12-02-15

De Postcode Loterij schenkt 1 miljoen euro aan een project om de Rotterdamse haven verder te ontwikkelen tot een duurzame haven. Het gaat om Climate LeaderShip Rotterdam van Carbon War Room en Rocky Mountain Institute. Zij ontwikkelen maatregelen en technieken die moeten leiden tot minder CO2-uitstoot en verbetering van de luchtkwaliteit.

Het project promoot met steun van Havenbedrijf Rotterdam het gebruik van schone elektriciteit aan de wal. Ook verbetert het de toegang tot kapitaal om energiebesparende maatregelen te treffen op bestaande schepen. Vervoerders, verladers en financiers worden met elkaar in contact gebracht. Dat gebeurt onder meer met events en workshops over CO2-beperkende maatregelen.

Voorlopersrol

Met LeaderShip willen Carbon War Room en Rocky Mountain Institute Rotterdam helpen wereldwijd voorloper te worden in de modernisering van de scheepvaart en het aanpakken van klimaatverandering. De successen die in de Rotterdamse haven worden behaald, dienen vervolgens tot voorbeeld voor andere belangrijke havensteden in de wereld. Rocky Mountain Institute is een Amerikaanse denk- en doetank met als doel het wereldwijde energieverbruik te transformeren van fossiele brandstoffen naar duurzame, hernieuwbare bronnen.

Meer nieuws