Proefopstelling kunstwerk Olafur Eliasson bij Rotterdam Centraal Station

17-08-15

De Deens/IJslandse kunstenaar Olafur Eliasson komt op dinsdag 18 augustus naar Rotterdam om ’s ochtends een proefopstelling te maken voor het kunstwerk Kissing Earth op het Stationsplein.

Vorig jaar selecteerde de Commissie De Bruin het schetsontwerp van kunstenaar Olafur Eliasson voor een kunstwerk op het Stationsplein. Het werk Kissing Earth bestaat uit het raamwerk van twee grote wereldbollen, die elkaar raken op de plek van Rotterdam.

Bij het ontwikkelen van een kunstwerk van deze omvang en betekenis voert Eliasson een aantal haalbaarheidsstudies uit, op het gebied van ruimtelijke inpassing, technische en budgettaire aspecten. Tijdens de proefopstelling, die eerder werd afgelast als gevolg van harde wind, zullen Eliasson en zijn team een model van het kunstwerk maken met ballonnen. In tegenstelling tot de ballonnen wordt het kunstwerk zelf wél transparant. De test is bedoeld om de grootte en de positie van het kunstwerk ter plaatse te bepalen en om te beoordelen hoe het uiteindelijke werk zich zal verhouden tot het plein, het station, de stad, en de voorbijgangers. De inzichten uit de proefopstelling helpen de kunstenaar om het definitieve ontwerp te ontwikkelen. Eliasson benadrukt dat eventuele veranderingen als gevolg van artistieke of praktische overwegingen altijd binnen de grenzen van oorspronkelijke voorstel zullen zijn:

Eliasson: 'Aangezien Kissing Earth onderlinge verbondenheid en mondiale bewustwording viert, kan ik voor dit kunstwerk geen betere locatie bedenken dan het Stationsplein voor Rotterdam Centraal, de poort van deze bruisende, internationale stad. Het is een prominente publieke ruimte, vol reizigers en voorbijgangers van over de hele wereld – de uitgelezen plek om te verbeelden wat het betekent om ruimte te delen; wat het betekent voor een ruimte om openbaar en democratisch te zijn.'

Financiering

Om een kunstwerk van dit ambitieniveau te realiseren zoekt Rotterdam publiek-private samenwerking voor de financiering. In het najaar is het totaalbeeld van alle kosten bekend en kan de definitieve fondsenwerving starten. Begin volgend jaar neemt het College naar verwachting een definitief besluit over de opdrachtverlening tot realisatie van het kunstwerk. Na het verkrijgen van de vergunningen, de fabricage en het transport kan het kunstwerk in de loop van het najaar van 2016 geplaatst worden.

Meer nieuws