Provincie helpt Drechtsteden bij versterken maritieme topregio

26-05-16

Om de Drechtsteden als maritieme topregio te versterken, gaan de provincie Zuid-Holland en de Drechtsteden intensiever samenwerken. Ze bundelen hun krachten om economie, bereikbaarheid, wonen en onderwijs te verbeteren. De afspraken daarover zijn vastgelegd in een bestuursakkoord dat dinsdag 24 mei is ondertekend.

Drechtsteden profileert zich al jaren als maritieme topregio. Er is veel bedrijvigheid in de maritieme maakindustrie gevestigd. Zuid-Holland en Drechtsteden willen zorgen voor banengroei en minder files. Het bestuursakkoord vormt de basis voor intensieve samenwerking in de periode tot 2020.

A15-A16

De afspraken gaan over kennis en innovatie voor een nieuwe economie, arbeidsmarkt, energietransitie, woonkwaliteit, bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en samenwerking in een interregionaal netwerk. Zo zijn er concrete actieplannen voor de A15 en A16, openbaar vervoer tussen de Drechtsteden en Rotterdam en het lijnennet en de haltes van de Waterbus.

Het bestuursakkoord doet ook een beroep op het bedrijfsleven. Daarom waren verschillende bedrijven uit de regio dinsdag aanwezig bij de ondertekening. Namens de provincie tekenden de gedeputeerden Bom-Lemstra en Vermeulen; namens de Drechtsteden portefeuillehouders Korteland en Tanis.

Maritieme sector

Gedeputeerden Adri Bom-Lemstra (economie en ruimte) en Floor Vermeulen (verkeer en vervoer) vinden het belangrijk dat de samenwerking wordt geïntensiveerd: ‘De Drechtsteden zijn voor de provincie Zuid-Holland een heel belangrijke regio. De maritieme sector is er van oudsher sterk, maar om die positie te behouden en te versterken willen we samen inzetten op bereikbaarheid, innovatie, “nieuwe economie”' en verduurzaming.’

Regiobestuurders Richard Korteland en Hans Tanis zeggen: 'Met deze verregaande samenwerking kunnen we de kracht van onze maritieme topregio nog beter benutten. We willen bedrijven, maatschappelijke organisaties én inwoners beter in staat stellen om kansen te pakken, samen kunnen we de Drechtsteden vitaler en sterker maken.'

 

FOTOGRAFIE: PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Meer nieuws