Rotterdam gaat fors investeren in Zuid

16-03-18

Het kabinet trekt 130 miljoen euro uit voor verbeteringen in Rotterdam Zuid op het gebied van wonen, onderwijs, werken, veiligheid en cultuur. Gemeente Rotterdam heeft de intentie om dit met haar partners te verdubbelen tot 260 miljoen.

In het regeerakkoord is afgesproken de leefbaarheid in de verschillende regio’s van Nederland te versterken. Rotterdam Zuid is een van de projecten die in het regeerakkoord zijn genoemd. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en tevens coördinerend minister voor de afspraken met de regio’s, schrijft dit in een brief mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer.

Het kabinet reserveert 130 miljoen euro voor de aanpak van de opgaven van Rotterdam Zuid. De gemeente Rotterdam heeft de intentie om samen met de partners in vergelijkbaar bedrag uit te trekken. Hiermee ontstaat er een investeringsimpuls van in totaal 260 miljoen euro voor de regio. Het kabinet kijkt ernaar uit om in samenwerking met gemeente Rotterdam, corporaties, scholen en ondernemers de regiodeal verder uit te werken.

Meer nieuws