‘Rotterdam klimaatneutraal in 2050’

27-11-18

Rotterdam gaat de komende jaren fors inzetten om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Daarom moet de stad in 2030 al 49 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. De opgave biedt volop kansen voor werkgelegenheid en ondernemers.

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in de Startnotitie Energietransitie. Deze notitie is een routekaart hoe Rotterdam een klimaatneutrale stad kan worden. Daarmee wil het college in gesprek met de gemeenteraad over de ambities. Dat moet uiteindelijk leiden tot een raadsakkoord over de energietransitie.

Koploper
Onze samenleving is nu nog voor 93 procent afhankelijk van vervuilende fossiele brandstoffen. Rotterdam is verantwoordelijk voor twintig procent van de landelijke CO2-uitstoot. Bovendien ligt de stad in een rivierdelta; een stijgende temperatuur en zeespiegel komen dus extra hard aan.

Verminderen, veranderen en verschonen
Volgens het college kan het terugdringen van de CO2-uitstoot op drie verschillende manieren: verminderen, veranderen en verschonen. Iedereen moet meedoen aan de energietransitie. Daarom wil het college met bewoners, bedrijven en andere partners in 2019 een klimaatakkoord sluiten over het halveren van de CO2-uitstoot in de komende jaren. Dat moet op alle terreinen gebeuren.

Meer nieuws