Rotterdam Port Fund ontvangt kapitaalcommitment van het Erasmus Trustfonds

06-12-17

Het Erasmus Trustfonds (ETF) gaat als belegger deelnemen in het Rotterdam Port Fund. Het RPF dat is gericht op de havensector, mag hierbij binnen korte tijd weer een nieuwe, sterke, aan de Erasmus Universiteit verbonden, Rotterdamse partner aan zich verbinden.

‘Wij zijn bijzonder trots op het commitment van het Erasmus Trustfonds,’ zegt Bastiaan van der Knaap van het Rotterdam Port Fund. ‘Het is voor ons een teken dat wij als fonds de juiste stappen zetten richting de duurzame vernieuwing van de havensector. Met het Erasmus Trustfonds, met daaraan gelieerd een vooraanstaand kennisinstituut, vergroten en verdiepen wij ons netwerk verder.’

‘Het Rotterdam Port Fund heeft binnen korte tijd bewezen een belangrijke speler te zijn voor degenen die de toekomst van de havensector mede vorm kunnen gaan geven,’ laat Onno Paymans van het ETF weten. ‘Wij zijn verheugd daaraan bij te kunnen dragen, in een sector waarin veel van onze alumni werkzaam of bij betrokken zijn. Innovatie in de haven en daaraan gerelateerde initiatieven passen bij de visie van ons fonds als sociaal vermogensfonds. We zien grote uitdagingen, en even grote mogelijkheden in de stad Rotterdam en haar haven. Daarom willen wij vernieuwende bedrijven graag de kans geven om die haven van de 21e eeuw vorm te gaan geven.’

Rotterdam Port Fund is een onafhankelijk investeringsfonds gericht op vernieuwende  bedrijven in en om de haven, met een specifieke focus op Nederland en Noordwest Europa. Rotterdam Port Fund is daardoor een waardevolle partner met een groot netwerk en kennis van de industrie.

Onder de noemer ‘Challenge Accepted’ lanceerden de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus Trustfonds op 8 november jl. een campagne om de maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw aan te kunnen gaan. De ambitie is om een vermogensfonds van 100 miljoen euro in 2025 te creëren. Donateurs hebben hiervoor al meer dan 26 miljoen euro bijgedragen.

Meer nieuws