Rotterdam stimuleert recreatie langs rivieren

15-04-16

Rotterdam wil de rivieren in de stad aantrekkelijker, natuurlijker en levendiger maken voor recreatie. Hardlopen, vissen, struinen door het groen, terrasje pikken of liggen in het gras. Met het programma Rivieroevers gaat de gemeente samen met allerlei partners in de stad aan de slag om de Nieuwe Maas, de Rotte en de Schie een boost te geven.

Nieuwe fiets-, wandel- en hardlooproutes, zoals het Nieuwe Maasparcours, stellen inwoners in de gelegenheid de rivieren in hun stad te ontdekken. Rotterdam wil meer activiteiten langs en op de rivieren.

Wethouder Joost Eerdmans (onder andere verantwoordelijk voor Buitenruimte) maakt zich sterk voor deze ontwikkelingen: ‘In ons coalitieakkoord hebben we ons voorgenomen de rivieroevers sterk te verlevendigen. Samen met partners, de Rotterdammer én ondernemers gaan we zorgen dat de rivieren veel meer gaan bieden.’

‘Rivieroevers horen ook bij onze stad. Als bewoner wil je vanaf de kade kunnen genieten van het water in de stad. In de binnenstad gaan we daarom ook de kades van de Rotte bij het Grote Kerkplein groen maken en laten aansluiten op de Delftse Vaart. Bijzonder mooi voorbeeld is ook het getijdenpark in de Maashaven.’

Rotte

Tijdens de uitwerking van het programma zijn al ontwikkelingen in gang gezet. Door bewoners en ondernemers, maar ook door partijen als het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, de waterschappen, het Wereld Natuur Fonds, de Provincie Zuid-Holland, Groenservice Zuid-Holland, Stichting Plezierrivier de Rotte en het Nationale Deltaprogramma.

Carol Hol van de Stichting Plezierrivier De Rotte zegt: ‘De Rotte en omgeving heeft enorm veel kwaliteit en potentie. Via het platform Rotte café brengen we ondernemende gebruikers met elkaar in contact en zoeken we met hen naar kansen en mogelijkheden om nog meer beweging in de Rotte te krijgen. Het programma van de gemeente is voor ons een belangrijke stimulans om door te pakken.’

BlueCity010

Willem de Klerk van BlueCity010: ‘De herinrichting van de buitenruimte rondom het oude Tropicanagebouw aan de Nieuwe Maas sluit goed aan bij onze ambities op het gebied van innovatie en duurzaam. Met het nieuw ontwikkelde Nieuwe Maasparcours voor de deur worden we nog meer onderdeel van een lang lint aan nieuwe ontwikkelingen aan de rivier. Wij werken graag mee aan een verdere uitwerking van de ambities.’

 

ILLUSTRATIE: BLUECITY010

Meer nieuws