Rotterdam uitgeroepen tot Onderwijsstad van het Jaar

19-04-16

Rotterdam is vanaf 1 oktober Onderwijsstad van het Jaar. De Maasstad lost Dordrecht af. De toetsingscommissie van de Stichting Nationale OnderwijsWeek kiest voor Rotterdam omdat het onderwijsbeleid er het resultaat is van nauwe samenwerking tussen de gemeente en leraren, scholen en schoolbesturen.

‘In het onderwijsbeleid is de keuze gemaakt voor een verregaande vorm van co-creatie, een directe vorm van samenwerking tussen het scholenveld en de gemeente’, aldus de toetsingscommissie. Het Rotterdamse onderwijsbeleidsplan Leren Loont! biedt scholen grote vrijheid om te komen tot hogere onderwijsresultaten. Verantwoordelijk wethouder Hugo de Jonge zegt: ‘Scholen kiezen zelf hoe ze vandaag beter onderwijs geven dan gisteren, en hoe het morgen nog beter kan.'

Stijgende lijn

De toetsingscommissie is onder de indruk van de wijze waarop de leraar in Rotterdam centraal staat. ‘Want leraren hebben het beste zicht op wat leerlingen nodig hebben. Het onderwijsveld en de gemeente hebben oog voor, en bieden ruimte aan, de verschillen tussen mensen, scholen, tussen onderwijskundige concepten en invullingen. Maar niet zonder het gemeenschappelijke doel uit het oog te verliezen, namelijk leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden.’

De deskundigen noemen het niet toevallig dat er een stijgende lijn in de Rotterdamse onderwijsresultaten zit: ‘De leraar maakt hierin het verschil.’

Living lab

Rotterdam wil het onderwijsjaar aangrijpen om onderwijsvernieuwing verder tot stand te brengen. Daarom kiest het stadsbestuur voor het motto: “Bouwen aan de toekomst”. Investeren in onderwijs is bouwen aan de toekomst. Als Onderwijsstad is Rotterdam het komende jaar een “living lab” waar onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en andere partijen uit binnen- en buitenland werken aan toekomstgericht onderwijs: onderwijs dat talent en vernieuwingskracht herkent en benut; dat jongeren een perspectief geeft op een baan en dat een bijdrage levert aan de vitaliteit en de economische ontwikkeling van de stad.

Erasmus Excellentie Leergang

Rotterdam organiseert als Onderwijsstad een serie spraakmakende en (inter)nationale evenementen op het gebied van onderwijsvernieuwing, onderwijshuisvesting, voorschoolse educatie en innovatie. Verder kunnen leraren bij elkaar een kijkje in de keuken nemen tijdens “Onderwijssafari’s” en Rotterdam lanceert een toolkit techniekonderwijs voor het primair onderwijs. In schooljaar 2016/2017 start Rotterdam een Erasmus Excellentie Leergang voor ambitieuze leraren.

Er komt ook een leerroutekaart. Leerlingen en hun ouders krijgen met deze kaart en beter overzicht van de opleidingsmogelijkheden. Zo geeft de kaart aan welke opleidingsrichtingen er mogelijk zijn na het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs, wat de toelatingscriteria zijn en hoe het arbeidsmarktperspectief eruit ziet.

 

FOTOGRAFIE: ROTTERDAM PARTNERS/CHRIS GORZEMAN

Meer nieuws