Rotterdams college perkt mogelijkheden thuisonderwijs in

01-04-15

In Rotterdam wordt het moeilijker om nog thuisonderwijs te volgen. Het college van burgemeester en wethouders gaat strenger optreden tegen ouders die om onjuiste redenen hun kind van school houden om het thuis les te geven. De laatste vier jaar groeit het aantal kinderen uit Rotterdam dat thuisonderwijs krijgt.

'In het huidige schooljaar is er voor 33 kinderen uit vijftien gezinnen sprake van een vrijstelling. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vier jaar geleden: in het schooljaar 2010-2011 mochten twaalf kinderen thuis onderwijs krijgen’, aldus het college, waarin Hugo de Jonge (foto) de verantwoordelijke wethouder voor onderwijs is.  

Onterecht

Het college vermoedt dat sommige ouders hun kind onterecht van school houden en dat daar geen religieuze redenen aan ten grondslag ligt. Om die reden kan namelijk vrijstelling worden gegeven. 'Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Dat recht is voor deze kinderen niet gewaarborgd. Regulier onderwijs moet immers aan kwaliteitseisen voldoen, terwijl bij vrijstelling geen enkele verplichting geldt tot het volgen van onderwijs of het waarborgen van de kwaliteit’, staat in een brief van het college.

Ouders die hun kind van school willen houden moeten, nu duidelijker aantonen waarom ze dat willen. Tegen de ouders van kinderen die nu al thuis worden gehouden, wordt strenger opgetreden. Tegen degenen die in overtreding zijn, wordt een proces verbaal opgemaakt.

Meer nieuws