Rotterdamse auto’s zijn best schoon

11-06-15

De auto’s waarin Rotterdammers rijden, behoren tot de schoonste van Europa. De VVD ziet hierin het zoveelste bewijs dat de invoering van een milieuzone overbodig is. Die maatregel moet Rotterdammers aansporen nóg schoner te gaan rijden.

Uit cijfers van het bureau VWE voertuigdocumentatie en administratie blijkt dat de gemiddelde uitstoot van een auto in Rotterdam 152,8 gram CO2 per kilometer bedraagt. Het bureau schrijft dit toe aan de voorliefde van Rotterdammers voor kleine en dus relatief schone auto’s. Landelijk ligt het gemiddelde op 154,4 gram en dat is Europees gezien al heel erg schoon. Over de gemiddelde uitstoot van die andere schadelijke stof, stikstofoxiden (NOx), zijn geen cijfers voorhanden.

VVD-fractievoorzitter en voormalig wethouder Jeannette Baljeu ziet in de cijfers een bevestiging dat de invoering van de milieuzone per 1 januari 2016 nergens voor nodig is. ‘De lucht in Rotterdam wordt alsmaar schoner’, zegt ze, daarbij verwijzend naar prognoses van het Nationaal Samenwerkingsprogramma voor Luchtkwaliteit (NSL). ‘Ook zonder milieuzone haalt Rotterdam in 2020 alle gewenste uitstootnormen.'

De milieuzone is in principe een tijdelijke maatregel; wanneer de concentraties voldoende zijn afgenomen kan de milieuzone worden ingetrokken, zo stelt de gemeente op haar website. De in te voeren milieuzone kent de volgende uitgangspunten:

  • De milieuzone wordt ingesteld in het gebied ten noorden van de Maas (binnen de ring, inclusief de stedelijke oeververbindingen).
  • Toegangseis voor diesel vrachtauto’s is Euro-IV.
  • Toegangseis voor diesel bestel- en personenauto’s is Euro3 (DET 2001). Deze eis wordt per 1 januari 2018 aangescherpt tot Euro4 (DET 2005).
  • Toegangseis voor benzine bestel- en personenauto’s is Euro1 (DET 1992).

Meer nieuws