Rotterdams college moet 176 miljoen bezuinigen

18-06-15

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de kaderbrief 2016 aan de gemeenteraad aangeboden. In de kaderbrief doet het college van burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad voor de financiële kaders voor de jaren 2016 tot en met 2019. Om een sluitend financieel beeld te presenteren en uitvoering te geven aan het collegebeleid moet het stadsbestuur in totaal € 176 miljoen bezuinigen, verspreid over vier jaar.

Volgens een persbericht van de gemeente kiest het college voor "maatregelen die zo min mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de Rotterdammer" en houdt het daarmee vast aan de koers om "Rotterdam de komende jaren sterker, veiliger, levendiger en gezelliger te maken". 

De 176 miljoen euro aan bezuinigingen wordt onder andere veroorzaakt door behoorlijke na-ijleffecten van de bezuinigingen op de organisatie, die zijn ingezet in de vorige bestuursperiode. Door de economische tegenwind is het moeilijk om een aantal herplaatsingskandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een nieuwe baan te helpen. Ook de overgang van deelgemeenten naar gebieden kost meer geld. Daarnaast heeft het stadsbestuur oplossingen moeten vinden voor het feit dat het Rijk minder geld uitkeert voor het aantal bijstandsgerechtigden. Een andere tegenvaller is de invoering van de stortbelasting door het Rijk die het College niet wil doorbelasten aan de Rotterdammers.

Efficiënter

De bezuinigingen worden voor een groot deel opgelost door besparingen op interne processen binnen de gemeente zoals de inkoop die efficienter kan, een aantal eenmalige financiële meevallers en door steviger in te zetten op het incasseren van belastingaanslagen. Ook loopt in 2019 een aantal projecten en programma’s af.

Wethouder Adriaan Visser (o.a. Financiën): 'Wij hebben ons best gedaan om de negatieve gevolgen van de bezuinigingen zo beperkt mogelijk te houden voor de Rotterdammers. Maar het is onmogelijk dat de Rotterdammer helemaal niets merkt van 176 miljoen euro aan bezuinigingen. Zo willen we bijvoorbeeld de budgetten voor de gebiedscommissies vooralsnog op het peil van 2016 te houden, terwijl aanvankelijk het idee was om die budgetten op te hogen.'

Meer nieuws