Algemeen nieuws

Ruim miljoen ondernemers zijn financieel kwetsbaar bij ziekte

19-01-24

Meer dan een miljoen Nederlandse ondernemers zijn niet verzekerd tegen inkomensverlies bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Bovendien kan 52 van de ondernemers het niet langer dan drie maanden uithouden zonder inkomen. 

Dat blijkt uit cijfers van de twaalfde Kleinbedrijf Index (KB Index). Dat onderzoek deden Qredits, ONL en de Hogeschool Utrecht in samenwerking met Cultuur+Ondernemen. Ze ondervroegen daarvoor meer dan duizend ondernemers uit het kleinbedrijf. 

Inkomensverlies

55 procent van de Nederlandse ondernemers is niet verzekerd tegen inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat zijn meer dan een miljoen mensen. Ook heeft 42 procent van de ondernemers geen pensioenvoorziening. 

Uit de enquête blijkt ook dat ondernemers onvoldoende gebruik maken van beschikbare toeslagen. ‘Te vaak – tot wel 40 procent van de gevallen – denken ondernemers niet in aanmerking te kunnen komen voor toeslagen. Dit komt door onwetendheid en vooronderstellingen over een te hoog inkomen.’

Ondernemersvertrouwen groeit

Er zijn ook positieve resultaten, stellen Qredits, ONL en Hogeschool Utrecht: ‘De stijgende lijn in de bedrijfsresultaten van de ondernemers zet door. Het ondernemersvertrouwen neemt toe van +10 naar +16. Het aantal verwachte bedrijfsbeëindigingen daalt naar 4 procent en de continuïteitsindex staat met 79 op de hoogste score sinds de eerste meting.’

Die uitkomsten zijn in tegenspraak met de recente cijfers van de KVK. Uit de KB Index blijkt verder een toename van het aantal groeiende bedrijven. ‘Vooral starters en ondernemers met personeel hebben de wind mee. Daar is ook de grootste behoefte aan financiering, waaraan 32 procent van de ondernemers in alle sectoren behoefte hebben.’ 

Minder dan minimumloon

Ondanks de verbeteringen blijven er zorgen, aldus de onderzoekers. Zo keert 53 procent van de ondernemers zichzelf een ondernemersloon uit dat onder het minimumloon ligt. Daardoor neemt hun financiële kwetsbaarheid toe. ‘Dit wordt verergerd door het feit dat velen onvoldoende reserves hebben om langer dan drie maanden te overbruggen. Het partnerinkomen is bij de meerderheid van de ondernemers onvoldoende om op terug te vallen.’

‘Uit deze KB Index blijkt dat te veel ondernemers zich geen financiële tegenslagen kunnen permitteren in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid.’ Qredits, ONL en Hogeschool Utrecht doen daarom een serie aanbevelingen.

Eén daarvan is dat er in het overheidsbeleid aandacht moet komen voor de financiële kwetsbaarheid van deze groep. ‘Financiële instellingen zouden ondernemers kunnen adviseren om de financiële risico’s in kaart te brengen en de mogelijkheden om die risico’s af te dekken kunnen benoemen. Naast reguliere verzekeringen zijn broodfondsen en schenkkringen opkomende alternatieve oplossingen voor een versterking van de financiële inkomenspositie van ondernemers.’

Toeslagen

Daarnaast zouden brancheorganisaties, werkgeversverenigingen en financiële dienstverleners én de Belastingdienst ondernemers proactief moeten informeren over de mogelijkheden van toeslagen. ‘Zeker nu duidelijk is dat ondernemers niet uit trots of complexiteit een aanvraag nalaten, maar vanuit een verkeerd beeld of onwetendheid.’ 

Tot slot wijzen de partijen achter de KB Index op de vele drempels om groeiende en herstellende ondernemers te financieren.’ Zorg voor betere mogelijkheden voor (achtergesteld) risicokapitaal. Daarbij horen ook (goedkope) Europese garantiefaciliteiten en fiscale aftrekmogelijkheden voor (particuliere) investeerders. Onze buurlanden laten zien dat de balans van het mkb daarmee succesvol kan worden versterkt.’

(foto Mallmo/AdobeStock)

Meer nieuws