SPIE en Van den Herik bouwen spuisluis om

01-02-16

SPIE Nederland en Van den Herik Sliedrecht bouwen in opdracht van Rijkswaterstaat de Flakkeese spuisluis om zodat de waterverbinding tussen de Oosterschelde en het Grevelingenmeer weer twee kanten op werkt. Door de Flakkeese spuisluis aan te passen kunnen de waterstanden aan de zijde van het Grevelingenmeer meebewegen met eb en vloed en kan er zuurstofrijk water uit de Oosterschelde het Grevelingenmeer in stromen.

Van den Herik neemt het waterbouwkundige deel van de werkzaamheden voor zijn rekening. SPIE modificeert en vernieuwt de pompinstallaties en de elektrotechnische bedienings- en besturingsinstallaties. Ook vervaardigt SPIE de nieuwe stalen droogzetschotten voor het onderhoud van de spuikokers.

Om de Flakkeese spuisluis te kunnen laten functioneren wordt ongeveer 64.000 kilowatt gebruikt. Nu de installaties worden vernieuwd, wordt met isolatie het verbruik teruggebracht. Het restant van de benodigde energie wordt lokaal opgewekt door wind- en zonenergie.

Continu spuien

Na de aanpassing gaat de sluis continu spuien. De spuirichting beweegt mee met het tij. De spuikokers werken op basis van het hevelprincipe om de waterkerende werking van de Grevelingendam in stand te houden. De hevel wordt in werking gezet door een vacuüminstallatie. De bestaande vacuüminstallatie wordt daarvoor gerenoveerd en uitgebreid met een vacuümhoudpomp.

Het grootste deel van de tijd zijn alleen de meet- en regelinstallaties met de vacuümhoudpomp in bedrijf. Dan is het energieverbruik continu. Alleen als de vacuümpompen werken om de hevel op te starten zal het energieverbruik toenemen. De vernieuwde spuisluis zal uiterlijk op 30 juni 2017 op deze manier werken.

Meer nieuws