Algemeen nieuws

Steeds meer vaste contracten in strijd om personeel

04-04-23

Werkgevers zijn steeds vaker bereid om nieuwe werknemers direct een vast contract te geven. In het eerste kwartaal van 2023 kreeg ruim 43 procent van de baanvinders een vast contract, heeft Intelligence Group becijferd. Dat bedrijf brengt elk kwartaal de arbeidsmarkt in kaart.

Die trend laat al zeven jaar een stijgende lijn zien, afgezien van een lichte teruggang tijdens de coronapandemie. De toename van het aantal vaste contracten gaat gepaard met een afname van het aantal uitzend- en overige flexcontracten. Dat aandeel is inmiddels gedaald tot iets onder de 12 procent: in 2015 was dat volgens het onderzoek nog 22 procent.

Meer zpp’ers en gedetacheerden

De arbeidsmarkt is overigens niet minder flexibel geworden, aldus Intelligence Group. De Rotterdamse arbeidsmarktspecialisten zien namelijk een sterke groei van het aantal zzp’ers. In de afgelopen zeven jaar zijn er bijna 300.000 bijgekomen. De zelfstandig ondernemers zijn nu in totaal met ruim 1,2 miljoen.

Daar komt bij dat detacheren in de lift zit. Een groot deel van de werknemers van detacheerders is weliswaar in vaste dienst, maar hun werkzaamheden worden door werkgevers gezien als flex.

Werkgevers benaderen zelf kandidaten

De arbeidsmarkt blijft meerdere records breken. Vier op tien (39,7 procent) personen binnen de Nederlandse beroepsbevolking is het afgelopen kwartaal minimaal één keer benaderd om van werkgever te veranderen. Dat is nog nooit zo hoog geweest.

De mate waarin werknemers worden benaderd door werkgevers en headhunters wordt “sourcingsdruk” genoemd. Het cijfer is volgens Intelligence Group een sterke indicator van krapte en schaarste. Het aantal actieve baanzoekers daalde naar één miljoen personen. De grote vraag naar personeel in combinatie met het ‘inactieve’ aanbod – relatief weinig mensen zijn actief op zoek naar (ander) werk – maakt dat werkgevers massaal mensen benaderen om bij hen te komen solliciteren/werken. Dat verklaart de toename van de sourcingsdruk.

Veel baanwisselingen

Het aantal baanwisselingen ligt zeer hoog: 1.840.000 personen vonden in de laatste twaalf maanden ander of nieuw werk. Dat is 111.000 meer dan een jaar eerder. ‘Van gebrek aan dynamiek en beweging op de arbeidsmarkt is geen sprake’, concludeert Intelligence Group.

Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022 lijkt er wel sprake te zijn van een afvlakking van de arbeidsmarktactiviteit en baanwisselingen. Maar Intelligence Group wil niet spreken van een adempauze op de arbeidsmarkt aangezien de schaarste op alle recordhoogtes staat. Er zou nog steeds sprake zijn van “hyperkrapte”.

Record aan banen

‘Hoe raar het ook klinkt, maar op basis van arbeidsmarktparameters lijkt de Nederlandse arbeidsmarkt uitstekend te werken’, aldus CEO Geert-Jan Waasdorp. ‘Met een record aan banen, vacatures, lage werkloosheid, arbeidsmarktparticipatie en baanwisselingen staat de arbeidsmarkt er zeer goed voor. Zeker vanuit het perspectief van een werknemer.’ ‘Tegelijkertijd is de krapte vanuit het perspectief van de werkgever problematisch evenals het ziekteverzuim, het verloop en een steeds grotere afhankelijkheid van externe (flex)partijen. De balans is daarmee zoek en die balans is wel nodig voor een blijvend goed functionerende arbeidsmarkt in de komende jaren.’

Foto: (Ralf Geite/AdobeStock)

Meer nieuws