Algemeen nieuws

‘Tandje bij voor ondernemers die willen verduurzamen’

13-04-23

Het kabinet moet meer doen om ondernemers uit het mkb te helpen bij het verduurzamen van hun panden, mobiliteit en bedrijfsprocessen. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de voortgangsbrief over verduurzaming van het mkb die minister Mickey Adriaansens van Economische Zaken en klimaat vorige week naar de Tweede Kamer stuurde.

De ondernemersorganisaties stellen voor dat de Nederlandse overheid een deel van het Klimaatfonds specifiek inzetten voor verduurzaming van het mkb en daarmee ‘handelingsperspectief’ biedt voor ondernemers.

Meer geld en ambities

MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof heeft kritiek op de brief: ‘Daarin staat keurig welke regelingen er zijn en wat anders moet, maar we missen nog concrete uitwerking. Wat nodig is, is een gericht én integraal programma dat ondernemers ook echt bereikt. Er moet echt snel een tandje én budget bij, want wat nu voorligt is weinig ambitieus.’

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten al langer voor zo’n integraal programma met maatregelen die aansluiten bij de verschillende typen bedrijven, en dan met name als hert gaat om energieverbruik.

25 miljard euro

Volgens eerder onderzoek gaat het om investeringen van 25 miljard euro voor het mkb. Dat is de optelsom van de maatregelen op het gebied van mobiliteit en de gebouwde omgeving die de overheid van ondernemers verwacht als bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Die gaan samen met lange en vaak onrendabele terugverdientermijnen, waarschuwen de ondernemersorganisaties. Vonhof: ‘Financiering is voor het mkb sowieso al een probleem en dat geldt nog sterker bij dit soort investeringen. Daar moet het aanbod flink worden verbeterd.’

Brancheorganisaties

Dat geldt ook voor de overheidsregelingen voor verduurzaming. Daar is het probleem dat ze ondernemers vaak niet bereiken of onvoldoende gericht zijn. ‘Er is nu ook nauwelijks mogelijkheid om regelingen uit te voeren via de brancheorganisaties, terwijl het schaalvoordelen en kennisdeling biedt als je verduurzaming sectoraal organiseert’, zegt Vonhof.

‘Alle slagers moeten immers investeren in energie-efficiëntere koelcellen en alle garages moeten met hun spuitcabines van gasgestookt naar elektrisch. Dat vraagt om sectorspecifiek advies en sectorspecifieke maatregelen. Juist branches kunnen een belangrijk vliegwiel zijn bij de verdere verduurzaming van het mkb.’

Minister Adriaansens kondigt in de Kamerbrief aan dat ze samen met haar collega’s Rob Jetten en Hugo de Jonge gaat bekijken hoe het kabinet ondernemers actief kan benaderen en ondersteunen bij de verduurzaming van zowel hun bedrijfsgebouw als hun productieproces.

Te veel tegelijk

Naast een gericht programma per doelgroep vragen VNO-NCW en MKB-Nederland ook om ‘handelingsperspectief’ voor ondernemers. Met name als het gaat om de mobiliteit. Er komt te veel tegelijk op de ondernemers af, luidt de kritiek. Als voorbeelden geven de ondernemersorganisaties de zero-emissiezones in steden, afschaffing van de BPM-vrijstelling op fossiele bestelbussen en de CO2-norm voor zakelijk en woon-/werkverkeer.

Vonhof: ‘Als je wilt dat ondernemers overstappen op elektrische bestelbussen, zorg dan voor voldoende budget in de subsidieregeling. Er rijden bijna 1 miljoen busjes in Nederland, maar de subsidie bereikt niet meer dan 10.000 ondernemers. Ook zijn de laadcapaciteit én de actieradius van veel busjes nog altijd een probleem. Wat vraag je dan van ondernemers?’

foto: JMKB-Nederland-voorzitter acco Vonhof pleit voor een aanpak per sector: ‘Alle garages moeten met hun spuitcabines van gasgestookt naar elektrisch.’ (foto Dimitri Vereshchagin/AdobeStock)

Meer nieuws