Algemeen nieuws

Wie neemt de leiding?

12-10-21

Expert aan het woordPeter Kooijman

Terwijl ik dit schrijf, heb ik nog geen idee wie de leiding zal nemen over het land. Als het blijft gaan zoals het nu gaat, kan dat nog wel even duren. Gelukkig is Nederland niet stuurloos, ofschoon een aantal critici daar anders over denkt. We hebben immers nog een demissionair kabinet dat op de winkel past.

In geval van overlijden, ernstige ziekte, coma of dementie van een directeur-groot aandeelhouder is dat nog wel eens anders. Op persoonlijk vlak brengen dit soort situaties bij de direct betrokkenen heel wat teweeg. Maar ook ten aanzien van het beheer van vermogen en het reilen en zeilen van een bedrijf kan het grote gevolgen hebben. Indien zaken niet goed geregeld zijn, kan dit bijvoorbeeld leiden tot boetes omdat contracten niet tijdig kunnen worden nagekomen. Onzekerheid over de opvolging binnen de onderneming kan tot vertrek van belangrijk personeel leiden. Dit brengt organisatorische problemen met zich, maar kan ook van invloed zijn op de waarde.

Ondernemers denken nog weleens alles aan te kunnen en dat alles een keuze is. Iedereen weet dat dat niet zo is, maar het is fijn om je niet te bekommeren over alle mogelijke ellende. Zo wordt het nadenken over overlijden, coma of dementie nog weleens op de lange baan geschoven, alsof het alleen maar 70-plussers overkomt.

Het regelen van de zeggenschap doe je misschien niet voor jezelf, maar wel voor je gezin, je familie en je personeel. Als je het fijn vindt om niet alleen te bepalen wíe alles moet/moeten regelen, maar ook wát zij zouden moeten doen, is dat ook mogelijk.

Het goed regelen voorkomt dat een bewind moet worden aangevraagd en dat de rechter zich jaarlijks met alles gaat bemoeien. In geval van overlijden wordt voorkomen dat veel te jonge personen zeggenschap krijgen over een te groot vermogen. Maar ook dat erfgenamen te veel geld uit het bedrijf halen. In alle gevallen wordt voorkomen dat door de verkeerde personen leiding aan het bedrijf wordt gegeven en kan de kans op ruzie worden verkleind.

Zeggenschapsaspecten zijn goed te regelen via een testament, een levenstestament en in geval van een bedrijf het certificeren van aandelen. Bij het certificeren van aandelen is het van belang dat er op de juiste wijze is voorzien in opvolgend bestuurders. Naast dit alles kan er bij BV’s voor de zeer korte termijn ook gekozen worden om op voorhand op grond van de statuten een belet- of ontstentenis-vertegenwoordiger aan te wijzen.

Uiteraard hoopt elke ondernemer dit soort zaken nog heel lang niet nodig te hebben. 

Ik gun het een ieder van harte. Je moet er alleen niet aan denken dat het niet goed geregeld is als er opeens wél wat gebeurt.

Wat betreft de leiding over het land moeten we afwachten wat de heren en dames in Den Haag uiteindelijk met elkaar overeenkomen. Gelukkig heb je zelf in handen wie na jou de zeggenschap heeft over jouw vermogen en bedrijf.

Meer nieuws