Wijkcontainers in Rotterdam krijgen sensoren

21-11-17

In Rotterdam krijgen alle 6540 wijkcontainers voor glas, papier, plastic-, metalen- en drankverpakkingen (PMD), textiel en restafval een sensor die de vulgraad meet. De sensor zendt een ultrasoon geluid uit en meet elk uur hoe vol de container is.

Op basis van die informatie wordt gekeken wanneer de container het beste geleegd kan worden. Zo wordt elke ochtend automatisch een efficiënte route gepland. Via een tablet krijgen de chauffeurs de route te zien.

Met de sensoren in de containers draagt Rotterdam bij aan een efficiënter beheer van de wijkcontainers en een betere dienstverlening aan de bewoners. De afvalcontainers zullen minder snel vol zijn en de efficiëntere routeplanning zorgt voor een kostenbesparing. 

De komende maanden worden fasegewijs de sensoren in alle 6540 wijkcontainers ingebouwd. Naar verwachting zullen de chauffeurs in januari de eerste textielcontainers volgens de dynamische routeplanning legen. In de wijk Charlois worden de eerste sensoren geplaatst. 

Meer nieuws