Zwijndrecht start Ondernemersfonds

26-04-16

Deze maand is de Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht officieel opgericht. Het fonds biedt ondernemers de mogelijkheid om in georganiseerd verband collectieve taken te financieren. Het bestuur bestaat uit Hinrich Slobbe (voorzitter), Eggo van Leusden (secretaris), Johan Kooij (penningmeester), Herman Jonker (algemeen bestuurslid) en Teun Muller (algemeen bestuurslid).

Het fonds is vooralsnog een pilot van drie jaar. Het geld betalen de bedrijven zelf: het komt van een opslag op de OZB-belasting voor niet-woningen. Het principe is “voor ondernemers, door ondernemers”. De financiële middelen kunnen bijvoorbeeld worden besteed aan parkmanagement, beveiliging, promotie van winkelgebieden, citymarketing en acties om de aansluiting te bevorderen van onderwijs op de arbeidsmarkt.

De opbrengsten worden evenredig toegewezen aan de gebieden of sectoren met wat ze zelf opgebracht hebben. De bestedingen zijn geheel vrij, zolang ze een algemeen nut dienen en meerdere ondernemers er de handen voor ineenslaan.  

Meer nieuws