Expert aan het woord

Omdat opleiden werkt

IW Zuid-Holland - Rijswijk

Met regelmaat worden wij als IW, maar ook collega-praktijkopleiders, nog gezien als een school. Persoonlijk hecht ik hier niet zoveel waarde aan, omdat ik beter weet, maar het kriebelt wel om te vragen of men dan ook denkt aan leerlingen, leraren, klaslokalen, schoolpleinen en toeters die de pauzes en leswisselingen aangeven. 

Ik doe dat niet, omdat het niets toevoegt. Het is voor mij wel een signaal dat er nog voldoende ruimte is om te vertellen wat wij doen als praktijkopleider en waarom wij waarde toevoegen aan het vakmanschap, specifiek voor ons aan de technische installatiebranche.

De roep om technisch personeel is er al jaren en de benodigde aantallen medewerkers zijn groot. Het tekort wordt vaak gekoppeld aan de enorme opgave die we hebben vanwege de energietransitie en door de vergrijzing. Dat laatste is deels waar; we moeten langer doorwerken tot het pensioen, dus beschikbare capaciteit blijft ook langer aanwezig. 

Het grootste probleem zit hem natuurlijk aan de instroomkant, de vergroening en de doorontwikkeling van bestaande medewerkers. 

Na jarenlange daling zien we gelukkig weer een toename in de techniek op de scholen. Nog bij lange na niet op het oude niveau, maar de trend omhoog lijkt er te zijn. Daarnaast zien we veel aandacht en actie vanuit de brancheorganisatie, het opleidingsfonds en het rijk om het perspectief in de techniek kenbaar te maken bij de jeugd, om instroom vanuit de scholen te stimuleren, het belang van je leven lang ontwikkelen te benadrukken en focus te hebben op zij-instroom.

De praktijkopleider versus school
Kijk hier zit nu het verschil tussen een school en IW. Wij richten ons op het opleiden in de praktijk: leren en werken tegelijk. Zo voegen we capaciteit en kennis direct toe in het werkveld en bieden we perspectief aan zowel de monteur in opleiding als het bedrijfsleven. We voegen dus directe waarde toe!

Alles wat wij doen is erop gericht om vanuit de praktijk de ontwikkeling te laten plaatsvinden. Hiervoor zetten wij onze kernkwaliteiten in: creëren van aanbod, het aanbod matchen op de juiste aansluiting en het gewenste leer-werkbedrijf, het begeleiden in basisvorming als mens en professional en het opleiden van jongeren en zij-instromers en werknemers bijscholen. 

De kernkwaliteiten zijn onze specifieke sterktes die onze organisatie kenmerken. 
Ze maken ons tot wat we zijn: experts dus! 

Dit artikel wordt u aangeboden door

IW Zuid-Holland

IW bestaat uit 7 regionale opleidingsbedrijven met gezamenlijk een landelijke dekking. Hierdoor zijn we altijd dichtbij. Dichtbij voor jonge technische talenten, dichtbij de technische installatiebedrijven en dichtbij wat er in een regio speelt. We geloven in een persoonlijke, betrokken aanpak en we kijken proactief naar nieuwe mogelijkheden en kansen in de omgeving.

Meer nieuws