Financieel

Aanvragen Tegemoetkoming Energiekosten kan vanaf vandaag

21-03-23

Vandaag (21 maart) is het loket voor de mkb-regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) geopend. Ondernemers bij wie de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van hun omzet, kunnen tot 2 oktober 2023 compensatie aanvragen voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten.

De mkb-regeling Tegemoetkoming Energiekosten is opgezet door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De TEK kan, met terugwerkende kracht voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023, worden aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Daling van energieprijzen

De hoogte van de tegemoetkoming die energie-intensieve mkb-ondernemers ontvangen, is afhankelijk van de gemiddelde prijzen van elektriciteit en gas over 2023. De berekening van het voorschot is gebaseerd op de al vastgestelde maximumprijzen voor gas en elektriciteit. Recente schattingen van het Centraal Planbureau (CPB) laten een aanzienlijke daling van de energieprijzen voor 2023 zien – veel meer dan in november 2022 nog werd verwacht. Dat betekent dat de gemiddelde energieprijzen voor dit jaar aanzienlijk onder de maximumprijzen liggen die voor de TEK-regeling worden gebruikt.

Ondernemers die in aanmerking komen voor de TEK krijgen een percentage van het verschil tussen drempelprijs (het minimale deel dat bedrijven zelf betalen) en de maximumprijs.

Lager voorschot

De Europese Commissie moet de regeling nog definitief goedkeuren. Het ministerie verwacht daarover binnenkort positief bericht. Nadat deze is ontvangen en er een positief besluit is genomen over de aanvraag van ondernemers, krijgen zij binnen twee weken een voorschot.

Nu de energieprijs lager ligt, lopen mkb-ondernemers het risico om achteraf het voorschot terug te moeten betalen. Om dat risico voor hen te verkleinen wordt het voorschotpercentage nu aangepast van 50 naar 35 procent, aldus het ministerie in een toelichting bij de aankondiging. “Met dit percentage worden ondernemers op korte termijn voldoende gecompenseerd, waarbij het risico wordt beperkt dat mkb-ondernemers te weinig compensatie hebben ontvangen als blijkt dat de energieprijzen in de loop van het jaar stijgen.”

Aanvragen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TEK-regeling uit in opdracht van het ministerie van EZK. Op rvo.nl kunnen aanvragen worden gedaan en is meer informatie te vinden over de regeling. Voor informatie en persoonlijk advies kunnen ondernemers ook terecht bij het Energieloket van de Kamer van Koophandel.

Foto: Onder meer bakkerijen kwamen in problemen door de hoge energieprijzen. (foto Hacohob/AdobeStock)

Meer nieuws