Financieel

Bedrijven: steeds meer schade door fraude

18-06-24

Zeven op de tien bedrijven hadden in 2023/2024 te maken met fraudepogingen. In 91 procent leidde dat ook tot daadwerkelijke schade. Dat blijkt uit het jaarlijks fraudeonderzoek in Nederland en België van Allianz Trade.

Volgens de kredietverzekeraar komt uit het nieuwste onderzoek naar voren dat er een vals gevoel van veiligheid leeft bij het bedrijfsleven. Aan de ene kant is 95 procent van de bedrijven tevreden over de maatregelen die ze nemen en de bescherming die ze hebben opgebouwd. Tegelijkertijd geven ondernemers aan dat ze fraude als een toenemend gevaar ervaren. Alleen denken ze dat het voor hun eigen bedrijf niet zo’n vaart zal lopen.

Misplaatst gevoel van veiligheid

Dat is een misplaatst gevoel van veiligheid, stelt Allianz Trade. ‘Een meerderheid van de bedrijven lijdt daadwerkelijk schade. De kans is groot om relatief hard geraakt te worden.’ 55 procent van de schades is hoger dan 50.000 euro, 16 procent zelfs hoger dan 200.000.

Interne fraude is nog altijd de meest voorkomende vorm van fraude. 56 procent van de ondervraagde bedrijven en organisaties had te maken met interne fraude(pogingen).

Top 3 interne fraude:

1.        ontvreemden van goederen (49 procent)
2.        vervalsen van documenten (39 procent)
3.        ontvreemden van geld (36 procent)

Meestal een man

Dit jaar is in het onderzoek ingezoomd op het profiel van de interne fraudeur. Vaak zijn het mannen die minder dan vijf jaar in dienst zijn. In drie van de vier gevallen gaat het om mannen van 26 tot 45 jaar.

Het gaat daarbij meestal om kleinere schadeposten. In het onderzoek is 15.000 euro als ondergrens aangehouden. De grote schades door interne fraude worden vooral gepleegd door seniors die al langer in dienst zijn. ‘Zij genieten bij collega’s en superieuren doorgaans groot vertrouwen. Dat verschaft hen allerlei vrijheden, waaronder toegang tot vertrouwelijke systemen en informatie. Bijna 20% van (grote) schades door interne fraude wordt veroorzaakt door een lid van directie of management.’

59 procent van de fraudegevallen wordt niet gemeld bij de politie. Wel schakelen bedrijven vaker dan voorheen de hulp van een extern bedrijf in: een ICT-bedrijf, advocatenkantoor of recherchebureau. Eén op de vijf bedrijven handelt fraude zelf af.

(foto Richard Villalon/AdobeStock)

Meer nieuws