Financieel

Bedrijven trekken steeds meer kapitaal aan via groene obligaties

31-08-23

Nederlandse bedrijven en overheden halen steeds meer kapitaal op via de uitgifte van groene obligaties. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Binnen de eurozone is Nederland koploper als het gaat om het aandeel van groen schuldpapier. Een groot deel van de Nederlandse groene obligaties wordt uitgegeven door hier gevestigde (buitenlandse) financiële holdings. De investeringen worden ook grotendeels over de grens benut.

De totale omvang van de Nederlandse groene obligatiemarkt groeit hard, bericht DNB. Het bedrag is sinds oktober 2020 verdubbeld. Eind juli 2023 ging het om 122,9 miljard euro, 21 procent meer dan een jaar eerder. De totale Nederlandse obligatiemarkt kromp juist: met 3,4 procent naar een marktwaarde van 2.054 miljard euro. 

Groene obligaties

Het kapitaal dat een bedrijf via groene obligaties ophaalt, mag het uitsluitend besteden aan de verduurzaming van de economie. Het gaat bijvoorbeeld om investeringen ten gunste van de energietransitie en waterbeheer. Het uitgevende bedrijf committeert zich met dit financiële instrument expliciet aan de klimaatdoelen.

Voor de classificatie van groene obligaties bestaan er meerdere standaarden en instanties die ze certificeren. Zoals het Climate Bond Initiative en het ICMA.

Koploper

In Europees verband zijn Nederlandse bedrijven en overheden koploper op het gebied van groene obligaties als deel van de totale uitstaande schuld. Eind juli 2023 bedroeg dit percentage voor Nederland 6,0 procent. Finland en Duitsland volgen met respectievelijk 4,9 procent en 4,7 procent.

Andere landen met een grote uitstaande totale schuld zoals Frankrijk, Spanje en Italië, hebben relatief minder groene obligaties, meldt DNB. Zij scoren lager dan het eurozone-gemiddelde van 3,5 procent. Dat is echter nog altijd meer dan het wereldwijde gemiddelde. Dat is slechts 1,5 procent.

Financiële holdings 

Nederland kent een groot aantal financiële holdings. Deze specifieke sector is in Nederland met afstand de grootste in de eurozone. Deze bedrijven stuwen het Nederlands gemiddelde en zijn verantwoordelijk voor ruim een derde van de totaal uitgegeven Nederlandse groene obligaties. 

Overigens wordt het geld vaak niet binnen Nederland geïnvesteerd. DNB legt uit: ‘Bedrijven in deze categorie dienen doorgaans als kredietverstrekkers binnen concernverband, waarbij het geld dat wordt opgehaald vaak wegvloeit naar het buitenland. Hoewel het kapitaal dus middels een statutair Nederlands bedrijf wordt opgehaald, vindt de uiteindelijke investering – en dus de verduurzaming – doorgaans niet binnen de landsgrenzen plaats.’

Voorbeelden van in Nederland gevestigde financiële holdings die veel groene obligaties uitgeven zijn Volkswagen (7,5 miljard euro) en de nutsbedrijven Iberdrola (4,8 miljard) en EDP (3,9 miljard).

Overheid

Naast de financiële holdings stuwen ook niet-financiële bedrijven de uitgifte van groene obligaties. Producenten en leveranciers van niet-financiële diensten geven samen zelfs al langere tijd relatief de meeste groene obligaties uit, afgemeten naar het percentage van de totale uitstaande schuld. Ze kwamen eind juli 2023 uit op een aandeel van

17,1 procent (in totaal 31 miljard euro). De sectoren financiële holdings (5,8 procent en 44 miljard) en banken (5,0 procent en 27 miljard) volgen. 

De centrale Nederlandse overheid financiert 3,2 procent van haar schuld met groen kapitaal. Het gaat hierbij vooralsnog om één uitstaande obligatie met een marktwaarde van iets meer dan 11 miljard.

Maar netbeheerder en staatsbedrijf TenneT is verreweg de grootste uitgever van groene obligaties: 16,9 miljard euro. Bij de banken hebben ABN AMRO Bank (9,7 miljard) en Nederlandse Waterschapsbank (5,3 miljard) nominaal het meeste groene kapitaal uitstaan.

(foto DeemerwhaStudio/AdobeStock)

Meer nieuws