Financieel

Blog Borrie: is de btw op een catamaran aftrekbaar?

Borrie Accountants en Belastingadviseurs - Rotterdam

Als zeilen uw hobby is, zou het mooi zijn als u de btw op een aangeschafte catamaran zou kunnen aftrekken. Maar is dat ook zo, als u de catamaran zakelijk gebruikt?

De btw op zakelijk aangeschafte goederen en diensten kunt u aftrekken. Verricht u zelf geheel of deels van btw-vrijgestelde prestaties, dan geldt de aftrek naar evenredigheid. Maar geldt dat ook voor goederen die, toeval of niet, een relatie hebben met uw favoriete hobby?

Zakelijkheid bepalend
Volgens een recente uitspraak van de rechter is de zakelijkheid bepalend. Daarbij moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, zoals de aard van het goed, het tijdsverloop tussen de aanschaf en de ingebruikneming, en de omstandigheid dat al of niet actief stappen zijn ondernomen die nodig zijn voor het bedrijfsmatig gebruik van het goed.

Relatie met hobby?
Dat de aanschaf van een goed of dienst een relatie heeft met uw hobby, is niet van belang. Wel zult u dan de zakelijkheid wellicht minder makkelijk aannemelijk kunt maken. Ook de rechter was van mening dat een catamaran eerder privé dan zakelijk wordt gebruikt, maar stond de aftrek op grond van de feiten toch toe.

Reclame
In de betreffende zaak had de bv van een ondernemer een catamaran aangeschaft, waarmee de ondernemer, de dga, samen met een derde deelnam aan zeilraces. De rechter hechtte geloof aan het verhaal dat het de bedoeling was om door middel van de zeilwedstrijden extra klanten te werven. De dga kon dit ook onderbouwen.

BUA
De btw op personeelsvoorzieningen en relatiegeschenken in beginsel namelijk niet aftrekbaar als de kosten per medewerker of relatie in een jaar meer zijn dan € 227 exclusief btw. Omdat de dga voor de omzetbelasting een werknemer is, was de btw niet aftrekbaar voor zover hij de catamaran gebruikte.

Tip:
Probeer onder de grens van € 227 te blijven, zodat de btw voor u aftrekbaar is.

Dit artikel wordt u aangeboden door

Borrie Accountants en Belastingadviseurs

Alles goed geregeld, voor uzelf en voor uw onderneming

Meer nieuws