Financieel

Blog Marlette Evenhuis (Kooijman Autar Notarissen): 2% overdrachtsbelasting bij transformatie tot woning

Kooijman Autar Notarissen - Rotterdam

De levering van een pand dat naar zijn aard bestemd is om te bewonen, is belast met 2% overdrachtsbelasting. Volgens de Hoge Raad blijft een pand dat ooit gebouwd is als woning in veel gevallen ‘naar zijn aard bestemd om te bewonen’, ook al wordt het voor iets anders gebruikt. Maar hoe zit het nu met een pand dat gebouwd is als kantoorpand en wordt verbouwd om daarin woningen te realiseren?

De Hoge Raad heeft eind vorig jaar geoordeeld in een situatie dat een nog te realiseren woning in een oorspronkelijk als kantoorpand gebouwd pand werd geleverd. Op het moment van levering waren de sloopwerkzaamheden in het gebouw reeds voltooid en was de aannemer begonnen met het plaatsen van de kozijnen. Ook was er al een omgevingsvergunning voor de transformatie van het gebouw tot woningen. Na de verkrijging zouden nog enkele werkzaamheden moeten worden verricht om het pand gereed te maken voor bewoning.
 
In geschil was of de aard van het pand op het moment van verkrijging reeds was gewijzigd in woningen en dus het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% van toepassing was. De Hoge Raad oordeelde in de onderhavige zaak dat dit het geval was.
 
De Hoge Raad is van oordeel dat wanneer de reeds voltooide werkzaamheden aan een pand op het moment van de levering onmiskenbaar strekken tot de uiteindelijke (op)levering van een woning, het pand als woning kwalificeert voor de overdrachtsbelasting. De werkzaamheden hoeven volgens de Hoge Raad niet te zijn voltooid. Dit is anders indien op het moment van levering enkel beperkte aanpassingen nodig zijn om het pand weer voor het oorspronkelijke doel (kantoorfunctie) geschikt te maken.
 
Een gunstige uitspraak voor de vastgoedmarkt. De verkrijging van een voor bewoning bestemd (appartementsrecht in een) transformatiepand zal eerder belast zijn met 2% overdrachtsbelasting in plaats van met 6%.
 
Voor meer informatie over het hoge of lage tarief voor de overdrachtsbelasting neem contact op met Marlette Evenhuis van Kooijman Autar Notarissen.

Dit artikel wordt u aangeboden door

Kooijman Autar Notarissen

Als je op zoek bent naar een testament, levenstestament, huwelijksvoorwaarden, samenlevingsovereenkomst, waarmee problemen worden voorkomen en belasting wordt bespaard, zijn wij de specialist.

Meer nieuws