Financieel

De startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting

Kooijman Autar Notarissen - Rotterdam

Het zal u niet zijn ontgaan dat per 1 januari 2021 het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting van 6% naar 8% is gegaan. Sinds die datum is het tarief van 2% beperkt tot woningen die door kopers als hoofdverblijf worden gebruikt. Daarnaast is er een ‘startersvrijstelling’ gekomen waarbij onder bepaalde voorwaarden geen overdrachtsbelasting hoeft te worden betaald, dus 0%.

Om in aanmerking te komen voor de startersvrijstelling hoeft het niet te gaan om het eerste huis. Een “starter”, voor de overdrachtsbelasting,  is namelijk iedereen die niet eerder van de startersvrijstelling gebruik heeft gemaakt en:

* tussen de 18 en 35 jaar is (35e verjaardag telt niet meer mee!)

* een woning koopt teneinde deze anders dan tijdelijk als hoofdverblijf te gebruiken.

De leeftijdsgrens en de vrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk.

Indien een getrouwd echtpaar een woning koopt en de ene echtgenoot is 40 en de andere 34 jaar, dan betaalt de persoon van 35 jaar of ouder over zijn/haar deel 2% overdrachtsbelasting. Voor de persoon onder de 35 jaar is het tarief 0%.

De tenaamstelling is relevant, ook al zijn de kopers gehuwd in gemeenschap van goederen.

Het kan dus lonend zijn om de woning geheel op naam van de persoon onder de 35 te zetten. Onnodig te zeggen dat in dat geval goed bekeken dient te worden of er aanpassingen gedaan dienen te worden in huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten, testamenten etc. Maar een aantrekkelijke besparing kan gerealiseerd worden.

Helaas is het zo dat de startersvrijstelling per 1 april 2021 enkel geldt indien de waarde van de woning EUR 400.000,00 of lager is. Is deze hoger, dan vervalt de hele vrijstelling. Het gaat om de waarde van de woning in het economisch verkeer, de koopsom is niet altijd bepalend.

Je kunt ook van de startersvrijstelling gebruik maken als je aan de voorwaarden voldoet en je echtgenoot of partner al eerder van de startersvrijstelling gebruik heeft gemaakt, maar jijzelf nog niet. De startersvrijstelling is persoonsgebonden.

Voor meer informatie over het optimaal gebruik van de startersvrijstelling, neem contact op met Peter Kooijman met Kooijman Autar Notarissen.

Dit artikel wordt u aangeboden door

Kooijman Autar Notarissen

Als je op zoek bent naar een testament, levenstestament, huwelijksvoorwaarden, samenlevingsovereenkomst, waarmee problemen worden voorkomen en belasting wordt bespaard, zijn wij de specialist.

Meer nieuws