Financieel

Drie kwart ondernemers rekent kostenstijgingen niet door

05-06-23

Drie kwart van de bedrijven kan de hogere kosten van het afgelopen jaar niet (geheel) doorberekenen aan klanten. Veel daarvan zijn bang dat anders hun concurrentiepositie verslechtert en klanten weglopen.

Dat is de meest genoemde reden voor het niet volledig doorberekenen van kostenstijgingen, zo blijkt uit de jongste de Conjunctuurenquête Nederland. Die voert het CBS uit in samenwerking met KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin april 2023 verzameld bij niet-financiële bedrijven met minimaal vijf medewerkers.

Gebonden aan contracten

Voor bijna 28 procent van de bedrijven is een verwachte verslechtering van de concurrentiepositie de belangrijkste reden om kostenstijgingen niet volledig door te berekenen. 20 procent van de bedrijven verwacht (veel) minder te verkopen bij het volledig doorberekenen van kostenstijgingen.

Ook is er een groot deel van de bedrijven (23 procent) dat aangeeft dat prijzen of afspraken over prijsstijgingen vastliggen in contracten. Daardoor kunnen kostenstijgingen niet of deels worden doorberekend. Circa een kwart van de bedrijven geeft aan geen kostenstijgingen te ervaren of kan deze volledig doorberekenen.

Schulden

Ondanks de inflatie en kostenstijgingen geeft het merendeel van de ondernemers aan dat de schuldenlast niet zwaarder is dan een jaar geleden. Wel geeft 5 procent van de ondernemers aan dat hun schuldenlast problematisch is.

In veel branches van het niet-financiële bedrijfsleven melden bedrijven dat hun schuldenlast lager is geworden ten opzichte van april 2022. Dat geldt vooral voor ondernemers in de delfstoffenwinning, specialistische zakelijke diensten, bouwnijverheid en vervoer en opslag. Alleen in de verhuur en handel van onroerend goed zagen per saldo meer ondernemers hun schuldenlast toenemen. Desondanks vonden de meeste die nog steeds dragelijk.

Horeca

Vergeleken met andere sectoren is in de horeca en overige dienstverlening het percentage bedrijven dat de schuldenlast beoordeelt als problematisch, het grootst. In de horeca is de dat voor ruim 13 procent van de bedrijven het geval. In de overige dienstverlening geldt het voor ruim 10 procent van de bedrijven.

foto: In de bouw zagen veel bedrijven hun schuldenlast dalen. (foto Boda Hogdan/AdobeStock)

Meer nieuws