Financieel

FreelanceFactoring financiert veel vrouwen: ‘Ruim boven landelijk gemiddelde’

FreelanceFactoring - Rotterdam

Vrouwen die hun facturen direct uitbetaald willen hebben, zijn bij FreelanceFactoring aan het goede adres. Bij het Rotterdamse factoringbedrijf – dat facturen van ondernemers overneemt en binnen 24 uur uitbetaalt – worden namelijk bovengemiddeld veel financieringen verstrekt aan vrouwen.

Stichting MKB Financiering (SMF) publiceerde onlangs de bevindingen van haar jaarlijkse onderzoek naar de non-bancaire financieringsmarkt voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat slechts 18 procent van de non-bancaire financieringen in 2023 is verstrekt aan vrouwelijke ondernemer.

Vrouwen moeten toegang hebben tot financiering

FreelanceFactoring verstrekt maar liefst 54% van de financieringen aan vrouwen. ‘Het is een goed teken dat steeds meer vrouwen hun weg naar factoring en naar ons bedrijf weten te vinden op het moment dat ze op zoek zijn naar een stabiele en flexibele financieringsbron’, zegt Laura van Bekkum, partner manager bij FreelanceFactoring. ‘Het is van belang dat vrouwen toegang hebben tot passende financiering om hun ambities te realiseren. Vanuit het oogpunt van kansengelijkheid, maar ook voor het algehele verdienvermogen van Nederland.’  

Bij FreelanceFactoring is 60% vrouw

Ook laat het rapport zien dat er in 2023 8% minder vrouwen werkzaam waren bij de non-bancaire financiers; 29% van de werknemers is nu vrouw. Bij FreelanceFactoring is dit percentage bijna 60 %. ‘Hier ligt zeker ook een deel van de oplossing,’ zegt medeoprichter en directeur Igor Meijs. ‘Dit heeft namelijk invloed op de bedrijfsvoering. ‘We hopen dat de groei zich zal voortzetten en volgen de cijfers op de voet. Wij ondersteunen deze ontwikkeling van harte!’ – Igor Meijs

Het volledige rapport van SMF, getiteld ‘Met veerkracht naar voorspoed’, en de belangrijkste conclusies zijn hier te bekijken.

Dit artikel wordt u aangeboden door

FreelanceFactoring

Freelance Factoring is in 2012 opgericht. Sinds 2016 zitten we met een team van 20 jonge, ambitieuze mensen aan het Oostplein in de havenstad Rotterdam.

Meer nieuws