Financieel

Gedragscode moet ondernemers beschermen bij kortlopende kredieten

21-07-23

De Gedragscode Kort Zakelijk Krediet moet ondernemers voortaan beter beschermen bij kortlopende leningen. Aanbieders van die kredieten hebben afgesproken om transparant te communiceren over de kosten en voorwaarden. Het ministerie van Financiën steunt de gedragscode. Stichting MKB Financiering gaat toetsen of aanbieders voldoen aan de afspraken.

Het ministerie van Financiën heeft de gedragscode goedgekeurd. De afspraken zijn getoetst door onder meer MKB-Nederland, ONL, de Kamer van Koophandel en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast zijn andere belangrijke stakeholders, zoals financieringsadviseurs, erbij betrokken.

Kleine lettertjes

Financieringen die onder de gedragscode Kort Zakelijk Krediet worden verstrekt mogen geen verborgen kosten bevatten (de zogeheten kleine lettertjes), de financier moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen en volledige openheid bieden. 

De afspraken gaan in op 1 oktober 2023. Tot die datum hebben aanbieders tijd om zich aan te passen aan de nieuwe voorwaarden en om het aanvraagproces te doorlopen. Eind 2025 beoordeelt de minister van Financiën of de marktpartijen voldoende stappen hebben gemaakt.

Snel op je bankrekening

Voor financiering kunnen ondernemers al langere tijd terecht bij nieuwe aanbieders, die naast banken op de markt actief zijn. Sinds kort groeit het aantal aanbieders waar ondernemers voor enkele maanden financiering kunnen regelen. Op basis van snelle analyse van bankgegevens of de boekhouding kan het geld heel snel op de bankrekening van een ondernemer staan. 

Op verzoek van het ministerie van Financiën heeft Stichting MKB Financiering in samenwerking met ondernemersnetwerken en marktpartijen afspraken en waarborgen ontwikkeld voor aanbieders van kredieten korter dan één jaar en tot 100.000 euro.

‘Voor ondernemers die tijdelijk geld nodig hebben kan een kortlopende financiering een goede oplossing zijn, maar deze snelheid en dit gemak brengen ook risico’s met zich mee’, aldus Stichting MKB Financiering. ‘Het is belangrijk dat de voorwaarden en kosten voor de ondernemer transparant zijn en dat ondernemers voldoende beschermd worden.’

Bescherming

Minister Sigrid Kaag van Financiën ondersteunt het initiatief. ‘Toegang tot financiering voor het mkb is en blijft cruciaal, of het nu gaat om starten, groeien, vernieuwen of investeren in maatschappelijke transities. Ik vind het van belang om te zorgen dat de toegang tot kort zakelijke financiering gewaarborgd blijft.’

‘Ook is van belang dat kleine ondernemers gepaste bescherming krijgen wanneer zij zakelijk krediet afnemen en is het goed dat financiers de noodzaak zien om zich aan regels te binden ter bescherming van de kredietnemers.’

Keurmerk

De Gedragscode Kort Zakelijk Krediet heeft als doel de markt te professionaliseren door zelfregulering. Deze gedragscode maakt deel uit van het keurmerk Erkend MKB Financier dat al gebruikt wordt voor zelfregulering van de non-bancaire financieringsmarkt voor het midden- en kleinbedrijf.  

MKB-financiers die voor het keurmerk in aanmerking willen komen en onder de gedragscode vallen, kunnen zich na de zomer bij Stichting MKB Financiering aanmelden. Een onafhankelijke auditor beoordeelt vervolgens of een financier aan de eisen voldoet die zijn vastgelegd in de gedragscode.

Klachtenregeling

Onderdeel van de gedragscode is een klachtenregeling en de verplichting voor een Erkend MKB Financier om zich aan te sluiten bij het financiële klachteninstituut Kifid. Is er een klacht van een ondernemer over zijn kort zakelijk krediet, dan moet de financier deze eerst zelf in behandeling nemen en met de ondernemer proberen tot een vergelijk te komen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kan de ondernemer zich wenden tot Kifid. 

foto: Diverse partijen uit de markt en stakeholders hebben de gedragscode onder leiding van Stichting MKB Financiering samen opgesteld. (foto SMF)

Meer nieuws