Financieel

‘Grote bedrijven zijn nog niet klaar voor CSRD-richtlijn’

13-06-23

Vanaf 2024 zijn alle beursgenoteerde bedrijven en grote ondernemingen verplicht verslag uit te brengen over hun duurzaamheidsbeleid en hun prestaties op dat vlak. Dat is het gevolg van de Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze Europese richtlijn verplicht bedrijven te vertellen over de milieu- en sociale gevolgen van hun activiteiten. Bedrijven moeten deze informatie bovendien laten toetsen door een accountant.

De CSRD-richtlijn is van toepassing als een bedrijf aan minimaal twee van de volgende eisen voldoet:
– meer dan 40 miljoen euro netto-omzet
– meer dan 20 miljoen euro op de balans
– 250 of meer werknemers

ESG

Het draait om ESG, wat staat voor Environmental, Social and Governance. Aan die drie centrale factoren kunnen de duurzaamheid en de maatschappelijke impact van een bedrijf worden afgemeten. Door de invoering van uniforme Europese standaarden in het jaarverslag kan een externe accountant ze toetsen, net zoals hij of zij de financiële cijfers controleert.

Op die manier weten investeerders, financiers, klanten en werknemers of een bepaalde investering duurzaam is of niet en zijn de prestaties van bedrijven uit verschillende landen te vergelijken.

Lastig

De materie blijkt voor veel bedrijven lastig. Ook degene die al wél met CSRD en ESG bezig zijn, boeken weinig vooruitgang. Dat stelt Haico Spijkerboer, partner bij managementadviesbureau Boer & Croon. ‘Nu duurzaamheid hoog op de agenda staat van vrijwel iedere directie, rijst de vraag in hoeverre er concrete resultaten worden geboekt. Koplopers zetten de toon door met veel tamtam te communiceren. Maar alle goede bedoelingen en PowerPointpresentaties ten spijt, blijken slechts weinig organisaties noemenswaardige resultaten te boeken. Vooral in grotere organisaties komt het moeilijk van de grond.’

Ambitie en betrokkenheid

Spijkerboer vindt dat het verduurzamen van een organisatie verder gaat dan alleen het verkopen van duurzame producten. ‘De directie heeft vaak wel een ambitie, een missie en een strategie, maar de plannen om deze te realiseren moeten op een lager niveau in de organisatie worden gemaakt en uitgevoerd. Het vereist de betrokkenheid van alle functies binnen de organisatie.’

‘HR moet bijvoorbeeld nadenken over de impact op arbeidsmarktcommunicatie, beloningsbeleid en opleidingsprogramma’s en procurement over verduurzaming van de supply chain en partnerschappen. Alle afdelingen en organisatieonderdelen moeten hun bijdrage aan de strategie onder de loep nemen, hun verantwoordelijkheden herdefiniëren en duurzaamheidsaspecten integreren in hun rapportages en besluitvorming.’

Draagvlak

Verduurzaming kan alleen succesvol plaatsvinden als er draagvlak is, aldus Spijkerboer, en ‘ieder organisatieonderdeel plannen maakt én uitvoert en op die manier een bijdrage levert. Belangrijk is dat zij er verantwoordelijk voor worden gemaakt en er ook op worden beoordeeld.’

Een complicerende factor is dat zo’n transformatie vaak een verandering betekent van de bestaande organisatiestructuren en in wezen ook om een verschuiving van bevoegdheden van de bovenlaag naar de onderliggende lagen vraagt. Dit kan de hiërarchische verhoudingen onder druk zetten en een afwachtende houding in de hand werken.’

Niet alleen in de bestuurskamer moet het denken veranderen, adviseert Spijkerboer. ‘Iedereen moet een strategische bijdrage leveren. Top-down alleen gaat niet werken. Het topmanagement heeft de taak om iedereen binnen de organisatie eigenaar te maken van verduurzaming en goede plannen en de realisatie daarvan te belonen. Als teams gemotiveerd en geïnspireerd zijn dan ontstaan er mooie oplossingen. Vanaf de werkvloer, waar men vanuit de boardroom nooit op had kunnen komen.’

foto: ESG staat voor Environmental, Social and Governance. (foto Parradee/AdobeStock)

Meer nieuws