Financieel

Is jouw bedrijfsdak geschikt voor zonnepanelen? De RVO weet het!

13-12-23

De Nederlandse overheid is op zoek naar daken om duurzame energie op te wekken met zonnepanelen. 8 procent van het geschikte dakoppervlak is direct bruikbaar, stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die heeft databestanden per regio in beeld gebracht zodat bedrijven met een geschikt dak, installateurs en overheden gericht aan de slag kunnen met zonne-energie.

‘Om de klimaatdoelen te halen hebben we meer duurzame energie door zonnepanelen nodig’, stelt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Generation.Energy analyseerde in opdracht van de dienst daken en parkeerplaatsen in Nederland die daarvoor te benutten zijn. Het rapport en de databestanden laten zien welke daken en parkeerplaatsen kansrijk zijn voor zonnepanelen en waar belemmeringen kunnen optreden.

 

Daken en parkeerplaatsen

Daken en parkeerplaatsen zonder belemmeringen zijn kansrijk, aldus RVO. Van technisch geschikte daken is per gebouw vastgesteld of er belemmeringen te verwachten zijn. En zo ja, hoeveel en welke.
Zo’n 50 procent van de oppervlakte van daken en parkeerplaatsen in Nederland is beschikbaar voor het opwekken van zonne-energie. Dat is 725 km2. Deze daken en parkeerplaatsen hebben ook ruimte om zonnepanelen te plaatsen en er is voldoende lichtinstraling. Van die 725 km2 is ongeveer 58 km2 direct geschikt voor het plaatsen van panelen. Dat is 8 procent van het oppervlak.
Waar die daken zijn, laten de databestanden per RES-regio (energieregio) zien. Overheden, dakeigenaren en installateurs kunnen zo gericht op zoek naar kansen voor opwek van energie met zonnepanelen. De RVO actualiseert de databestanden in 2024 regelmatig.

 

Asbest

Het onderzoek laat zien dat de grootste beschikbare dakoppervlakken niet altijd de beste zijn om te gebruiken voor zonnepanelen. Dit rapport over potentiële daken is daarom anders dan de potentieelstudies die tot nu toe altijd gedaan zijn. Die brengen vaak alleen het theoretisch aantal beschikbare vierkante meters in beeld.
Generation.Energy maakt met een ruimtelijke analyse ook duidelijk op wélke daken wélke mogelijke belemmeringen spelen. Het gaat bijvoorbeeld om de aanwezigheid van asbest,
belemmeringen in de constructie van het dak, kans op netcongestie, aansluitproblemen op het net of bijzondere eigendomssituaties.
De energiesector en overheden kunnen met de resultaten uit dit onderzoek gerichter werken aan het weghalen van de belemmeringen, aldus de RVO.

(foto Aku Aku/AdobeStock)

Meer nieuws