Financieel

Jens Maliepaard (Yur Advocaten): ‘De vlag ging uit’

Yur Advocaten - Rotterdam

Advocaat Jens Maliepaard is specialist op het gebied van aansprakelijkheidsrecht in brede zin en in financieel recht. Vorige week ging bij YUR Advocaten de vlag uit. In de langlopende woekerpolisaffaire, waarbij hij namens verschillende belangenbehartigers procedeerde, werden  schikkingen bereikt, met gunstige gevolgen voor gedupeerden.  

 
De woekerpolissenaffaire gaat over beleggingsverzekeringen die vooral in de jaren negentig op grote schaal door verzekeraars werden verkocht aan consumenten. Zeven miljoen polissen met een totale waarde van 100 miljard euro. Jens: ‘Het conflict gaat over de kosten die door verzekeraars werden ingehouden. Deze kosten waren niet transparant en zeer hoog, wat een sterke invloed had op de uiteindelijke beleggingsresultaten.’  

 
Intense strijd 
‘Na een intense strijd van minstens vijftien jaar, heeft het Gerechtshof Den Haag september vorig jaar in collectieve procedures tegen onder andere Nationale Nederlanden en Aegon uitspraken gedaan in het voordeel voor de consumenten. Een doorbraak. Deze uitspraken leidden tot een aanzienlijke daling van de beurskoers van met name Nationale Nederlanden, waardoor de druk op verzekeraars om een regeling te treffen toenam.’ 

Vorige week zijn er weer collectieve regelingen tot stand gekomen, waar Yur Advocaten een belangrijke rol in heeft gespeeld. ‘Samen met het team hebben we zowel procedures gevoerd als onderhandelingen begeleid om tot deze collectieve regelingen te komen, die gunstig zijn voor de gedupeerden. De vlag kon weer uit! aldus een opgetogen Jens. 

Boek bijna dicht 
Ook klanten die een woekerpolis hadden bij Achmea krijgen nu na jaren van procedures een financiële tegemoetkoming. Vijf claimorganisaties bereikten vorige week een akkoord met de verzekeraar voor compensatie. Het is na Allianz, ASR, NN, de vierde schikking in korte tijd in de langlopende woekerpolisaffaire. 

De grootste verzekeraars hebben inmiddels schikkingen getroffen. De verwachting is dat er ook nog onderhandelingen zullen volgen met de kleinere aanbieders van beleggingsverzekeringen. Het boek kan dus bijna dicht. 

Dit artikel wordt u aangeboden door

Yur Advocaten

SNEL. SCHERP. SAMEN. STERK.

Meer nieuws