Financieel

Kabinet schrapt lage-inkomensvoordeel voor werkgevers

17-04-24

Vanaf 1 januari 2025 krijgen werkgevers geen tegemoetkoming meer voor werknemers met een laag inkomen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) afschaft.


Het LIV was bedoeld als stimulans voor werkgevers om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te behouden. In de praktijk draagt het volgens het kabinet maar beperkt bij aan de kansen voor deze groep. Het geld dat vrijkomt door het schrappen van de maatregel gaat naar andere tegemoetkomingen voor werkgevers en compensatie voor sociaal-ontwikkelbedrijven.

Minister Van Gennip: ‘Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen op onze arbeidsmarkt. Daarom blijven we voortdurend op zoek naar de meest effectieve manier om mensen kansen te bieden en werkgevers te ondersteunen. Deze wetswijziging creëert ruimte voor een effectievere aanpak. Goed dat de Eerste Kamer hiermee heeft ingestemd.’

Ouderen werknemers

Het loonkostenvoordeel voor werkgevers die oudere werknemers in dienst hebben, wordt vanaf volgend jaar stapsgewijs afgebouwd. Dat houdt in dat het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen op of na 1 januari 2024 wordt verlaagd (per 1 januari 2025) en afgeschaft (per 1 januari 2026). Voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen vóór 1 januari 2024 blijft het loonkostenvoordeel wel gewoon gelden.

Het kabinet wil werkgevers op andere manieren te stimuleren om oudere werknemers in dienst nemen. Zo blijft minister Van Gennip via diverse maatregelen uit de Seniorenkansenvisie inzetten op een betere arbeidsmarktpositie voor 55-plussers.

Arbeidshandicap

Daarnaast worden vanaf volgend jaar de criteria verruimd van het loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van een werknemer met een arbeidshandicap. Dan komen werkgevers in meer gevallen in aanmerking voor loonkostenvoordeel als zij een werknemer met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatsen in de eigen functie of ergens anders in het bedrijf.

foto: Minister Karien van Gennip. (foto Martijn Beekman)

Meer nieuws