Financieel

Maurice Kruidenier (Borrie Accountants & Belastingadviseurs): ‘Excessief lenen bij de eigen BV: met gelijke munt terugbetalen’

Borrie Accountants en Belastingadviseurs - Rotterdam

De Wet Excessief Lenen bij de eigen vennootschap is per 1 januari 2023 een feit. Maar wat is het doel van deze, voor fiscale wetgeving, vreemde eend in de bijt? En is het oude credo van de belastingdienst ‘’leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’’, ook maar in gedachte aanwezig geweest tijdens de totstandkoming van deze regeling? Menig expert vraagt het zich af. Dus vragen we het Maurice Kruidenier van Borrie Accountants en Belastingadviseurs.

Maurice: ‘Sinds jaar en dag is het gebruikelijk dat de succesvolle DGA het vermogen van zijn bv aanspreekt, in de vorm van een lening, bijvoorbeeld voor het verwerven van onroerende zaken of effecten. Dit was onder het toen geldende recht geheel legitiem. Terwijl de leningen zich opstapelden, terugbetaling uitbleef en de uitgestelde box 2-heffing in de achteruitkijkspiegel leek te verdwijnen, ontstond er in de ogen van de wetgever een onwenselijke situatie.’

Fictief dividend

‘Middels de huidige regeling wordt iedere DGA, die meer dan 700.000 euro heeft geleend van zijn bv op de peildatum 31 december 2023, over het meerdere belast met een fictief dividend. Bijzonder hieraan is, dat de regeling feitelijk materiële terugwerking kent, gezien iedereen potentieel in de heffing kan worden meegenomen, los van de vraag wanneer de schuld is ontstaan. Wanneer een lening is te kwalificeren als excessief, blijft wat velen betreft een arbitrair gegeven. Zo blijven de eigenwoningschulden buiten beschouwing en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de DGA die tegen dezelfde voorwaarden bij een bank had kunnen lenen en de DGA die dat onder geen beding had gekund.

De wet kent een regeling voor de met de DGA verbonden personen, de bloed- en aanverwanten, die ook cumuleren met hetgeen zij hebben geleend. Toch blijft de heffing enkel drukken op de DGA. Tenzij de DGA pas na de peildatum immigreert, dan maakt de hoogte van de schuld niet uit en wordt er niet geheven. Dit in tegenstelling tot de gevallen waarin wordt geëmigreerd, dan behoudt Nederland het recht om in te vorderen, maar strikt bezien niet om (belasting) te heffen.’

Taai tentamen

Snapt u het nog? Maurice: ‘Voor de adviespraktijk is het business, voor de fiscale student een taai tentamen, maar voor de DGA die zonder iets te doen uit de oude situatie de nieuwe binnenrolt, een onbegrijpelijk woud aan wet- en regelgeving met als resultaat een heffing over een dividend dat nooit is ontvangen.’ En die excessieve lening, die waar het allemaal mee begint? ‘Civielrechtelijk blijft die gewoon bestaan en zal ooit nog een keer afgelost moeten worden, ongeacht hoeveel fictief dividend de DGA ook voor zijn kiezen krijgt.’

Dit artikel wordt u aangeboden door

Borrie Accountants en Belastingadviseurs

Alles goed geregeld, voor uzelf en voor uw onderneming

Meer nieuws