Financieel

Meer geld beschikbaar voor Energie-InvesteringsAftrek

03-01-24

Dit jaar is 10 miljoen euro extra beschikbaar voor ondernemers die met belastingvoordeel investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Ondernemers hebben volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland veel belangstelling voor het belastingvoordeel dat de Energie-investeringsaftrek (EIA) hen biedt. Het aantal aanvragen bij RVO nam de laatste jaren fors toe.

In 2024 is hiervoor 259 miljoen euro beschikbaar. Voor de komende twee jaar wordt flink extra budget voor de EIA uitgetrokken: 441 miljoen in 2025 en 470 miljoen in 2026. Vanaf 2027 gaat het budget structureel omhoog met 53 miljoen per jaar.

De energie-investeringsaftrek is wel verlaagd: eerst was die 45,5 procent, nu nog maar 40 procent. 

Energielijst

De Nederlandse overheid ondersteunt energiezuinige investeringen van bedrijven financieel met belastingvoordeel. Met de EIA-regeling geeft zij een impuls aan energiebesparing, het verminderen van CO2-uitstoot en het gebruik van duurzame energie. Bedrijven die investeren in een bedrijfsmiddel dat op de Energielijst staat, kunnen via de regeling 40 procent van de investeringskosten aftrekken van hun winst. Dit verlaagt hun fiscale winst en maakt de investering voor dus goedkoper. 

De Energielijst is de basis van de regeling. Op deze lijst staan innovatieve, energiebesparende en duurzame energietechnieken en bedrijfsmiddelen die belastingvoordeel krijgen. RVO past de lijst elk jaar aan. Zo geldt het belastingvoordeel niet langer voor bedrijfsmiddelen waarvan de terugverdientijd korter is dan vijf jaar. Door de Energiebesparingsplicht zijn bedrijven en instellingen namelijk sowieso verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren. 

Minder freeriders

Er zijn ook nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen, zoals een beregeningssysteem voor landbouwgewassen en vacuümkoelers voor bakkerijen. Ondernemers kunnen de investeringsaftrek ook aanvragen voor bedrijfsmiddelen die niet specifiek omschreven zijn in de Energielijst. Dan toetst RVO de investering, onder andere op de terugverdientijd.

Er zijn ook wijzigingen die moeten zorgen dat minder ondernemers van de EIA profiteren die de investeringen in energietechnieken ook zonder het fiscale voordeel toch wel hadden gedaan. Die noemt RVO freeriders

foto: Ook energiezuinige koel- en/of vriesinstallaties komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de EIA-regeling. (foto Terablete/AdobeStock)

Meer nieuws