Financieel

Minder snel accountantscontrole nodig

09-01-24

Minder bedrijven zijn voortaan verplicht een accountantscontrole en bestuursverslag te publiceren. Het kabinet stemde vlak voor Kerst in met verhoging van de controlegrenzen. De lasten voor bedrijven en de druk op de controlecapaciteit van accountants gaat daarmee omlaag.

Het besluit, dat nog wel groen licht moet krijgen van de Raad van State, is de invulling van een richtlijn van de Europese Commissie om de inflatie van de afgelopen tien jaar te verwerken in de criteria die bepalen welke mate van verantwoording bedrijven moeten afleggen over hun financiën.

Grensbedragen 25 procent omhoog

Bedrijven worden ingedeeld op basis van hun balanstotaal en netto-omzet. De categorieën bedrijven zijn micro, klein, middelgroot en groot. De grensbedragen van deze indeling worden verhoogd met 25 procent, waardoor sommige bedrijven in een lagere categorie vallen. Daardoor hoeven ze dan minder informatie op te nemen in hun jaarverslaggeving en hoeven ze die in sommige gevallen niet meer te laten controleren door een accountant. 

De grensbedragen voor wettelijke controles waren sinds 2013 niet meer aangepast. De Europese Commissie heeft de ruimte om dat elke vijf jaar te doen.

Al voor boekjaar 2023

De geschatte besparing voor het bedrijfsleven van deze maatregel is circa 45 miljoen euro. Bedrijven mogen de verhoogde grensbedragen al toepassen over boekjaar 2023. Dat was een nadrukkelijke wens van het bedrijfsleven en accountantsorganisaties.

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming heeft de verhoging verwerkt in een algemene maatregel van bestuur. De ministerraad heeft ermee ingestemd dit ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State voor te leggen. Naar verwachting wordt het definitieve besluit in het eerste kwartaal van 2024 gepubliceerd.

foto: minister Franc Weerwind (foto Martijn Beekman/rijksoverheid.nl)

Meer nieuws