Financieel

Reactie ondernemers op Miljoenennota: ‘Eerst eerlijk verdienen’

21-09-23

’Als ondernemersorganisaties zijn we bezorgd dat het in Den Haag vrijwel alleen nog gaat over eerlijk verdelen, waar we moeten focussen op eerlijk verdienen.’ Dat zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland in reactie op de Miljoenennota die op Prinsjesdag werd gepresenteerd. 

‘We moeten nu eens echt aan de slag om ervoor te zorgen dat werken en méér werken altijd en beter loont”, aldus Vonhof. ‘Dat is het beste recept tegen armoede. Voor veel ondernemers is het verder teleurstellend dat de mkb-winstvrijstelling komend jaar wordt versoberd, terwijl alle kosten al stijgen en de winsten in het mkb onder druk staan.’

Winstgevendheid onder druk

‘De economische situatie is uiterst onzeker. Als één van de weinige EU-landen krimpt in Nederland de economie en zien we stilvallende investeringen en hardnekkige inflatie. Ondernemers zien de kosten opstapelen waardoor de winstgevendheid onder druk staat.’ Dat staat in de gezamenlijke reactie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.

‘Daarom is het goed dat het demissionaire kabinet, anders dan voorgaande jaren, de lasten voor ondernemers nu niet zwaar verhoogt. Ook is het goed dat investeringsregelingen worden verruimd om (groene) investeringen te stimuleren.’ 

‘Politieke zelfbeheersing’

De ondernemersorganisaties roepen in aanloop naar de verkiezingen op tot ‘politieke zelfbeheersing’ belangrijk. Het is terecht dat partijen armoedebestrijding hoog op de agenda hebben staan. Van belang is wel de juiste maatregelen te nemen. Het opnieuw stevig verhogen van onder andere het minimumloon klinkt sympathiek, maar mensen houden daar relatief weinig van over, het leidt tot verdere prijsstijgingen en het mkb kan het na de stijging van 25% in één jaar niet aan.’

‘Bovendien biedt het geen oplossing voor het echte probleem; dat je in Nederland niet meer uit de armoede kunt komen door (meer) te gaan werken.’

Verdienvermogen

Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, vraagt om een verstandig vervolg: ‘Het centrale thema in politiek Den Haag is momenteel bestaanszekerheid. Terecht, het moet ook zo zijn dat je rond kunt komen. Maar één van de belangrijkste motoren om uit armoede te komen is kapot: vanuit een uitkering gaan werken of vanuit deeltijd meer gaan werken loont niet.’

‘Bovendien is er geen bestaanszekerheid als ons land onvoldoende verdienvermogen heeft. Politici zien bedrijvigheid als een gegeven. Alsof onze economie niet kapot kan. Dat kan wel. We kunnen de lonen, de lasten en de hoeveelheid regels voor bedrijven niet oneindig blijven verhogen. Én we moeten ook werken aan de bedrijvigheid van morgen.’

Minimumloon

Toch vinden de ondernemersorganisaties het positief dat het demissionaire kabinet de armste groepen tegemoet komt met meer dan 2 miljard euro extra ondersteuning. Maar, stellen ze: ‘Je kan het minimumloon (WML) na de enorme stijging van afgelopen jaar niet maar blijven verhogen zonder schade voor het mkb en zonder kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te raken. Ook drijf je prijzen zo op en helpen we mensen van de regen in de drup.’

De ondernemersorganisaties zijn verder verheugd dat het kabinet ervoor kiest om een aantal investeringsregelingen te verruimen (EIA, MIA, WBSO). Hier hadden ze ook voor gepleit ‘Dit is belangrijk want juist dit zijn de investeringen in de economie van morgen; groen en innovatief.’

foto: Demissionair minister Kaag van Financiën bood de Miljoenennota op 19 september aan de Tweede Kamer aan. (foto ministerie van Financiën)

Meer nieuws